Lanbide Heziketako Ikastetxe Publikoen Elkartea

Espezializazioak

3. urtean eta enpresarekin lotura estuan egiten diren kurtsoak edo programak dira (sarrera ematen dion Zikloa bukatu eta gero). Enpresen eta ekoizpen sektoreen kualifikazio bereziko beharrizanak betetzera bideratuta daude. 

Curso o programa que se realizan en el 3er año (después de haber realizado el Ciclo correspondiente que le da acceso a la especialización) y en estrecha relación con la empresa. Están orientadas a cubrir las necesidades de especial cualificación de las empresas y sectores productivos.

Familia
ESPEZIALIZAZIOA Eusk
ESPECIALIZACIÓN Gazt
Ikastetxea Centro
Eredua 
Modelo
Curso / titulación
Kurtsoa-titulazioarekin
Programa-Dual-Certificado
ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA                ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA EKIPO ELEKTRONIKO INTEGRATUEN GARAPENA (EMBEDDED) DESARROLLO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS INTEGRADOS (EMBEDDED) Armeria LHII A   GM - GS
5G SAREEN INPLEMENTAZIOA IMPLEMENTACIÓN DE REDES 5G Bidasoa LHII A - D EM - GM  
ERAGIKETA-TEKNOLOGIEN INGURUNEETAN ZIBERSEGURTASUNA CIBERSEGURIDAD EN ENTORNOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE OPERACIÓN EASO Politeknikoa LHII A GM - GS  
TRENBIDETAKO SEINALEZTAPEN- ETA TELEKOMUNIKAZIO-SISTEMAK SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES FERROVIARIAS  Bidasoa LHII A - D GM - GS  
FABRIKAZIO MEKANIKOA                        FABRICACIÓN MECÁNICA FORJAKETA PROZESUEN DISEINUA ETA EKOIZPENA  DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE PROCESOS DE FORJA Miguel Altuna LHII D   GM - GS
FABRIKAZIO GEHIGARRIA FABRICACIÓN ADITIVA IMH LHII D GM - GS  
ABIADURA ALTUKO ETA ERRENDIMENDU ALTUKO MATERIAL BEREZIEN MEKANIZAZIO AURRERATUA MECANIZADO AVANZADO DE MATERIALES ESPECIALES EN ALTA VELOCIDAD Y ALTO RENDIMIENTO IMH LHII D   GM - GS
KALITATE KONTROL METROLOGIKOA CONTROL DE CALIDAD METROLÓGICO Armeria LHII A   GM - GS
INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOA          INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN INFORMAZIOAREN TEKNOLOGIEN INGURUNEETAN ZIBERSEGURTASUNA CIBERSEGURIDAD EN ENTORNOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Uni-Eibar-Ermua BHI D GM - GS  
IES Zubiri-Manteo BHI B
ADIMEN ARTIFIZIALA ETA BIG DATA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y BIG DATA Miguel Altuna LHII D GM - GS  
JAVA AURRERATUA JAVA AVANZADO IES Zubiri-Manteo BHI     GM - GS
GARRAIOEN ETA IBILGAILUEN MANTENIMENDUA           TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS IBILGAILU ELEKTRIKO ETA HIBRIDOEN MANTENTZE-LANAK MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS Don Bosco LHII A EM - GM  
Meka LHII D
INSTALAZIO ETA MANTENIMENDUA       INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO FABRIKAZIO AURRERATUKO MAKINA-ERREMINTAKO PROIEKTUAK PUNTUAN JARTZEA PUESTA A PUNTO DE PROYECTOS DE MÁQUINA HERRAMIENTA DE FABRICACIÓN AVANZADA IMH LHII D   GM - GS
FABRIKAZIO ADIMENDUNA  FABRICACIÓN INTELIGENTE   Miguel Altuna LHII D GM - GS  
ERAIKINEN INFORMAZIOAREN MODELAKETA (BIM) MODELADO DE LA INFORMACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN (BIM) EASO Politeknikoa LHII D GM - GS  
EAGI LHII A GM - GS  
INDUSTRIA-MANTENTZEAREN DIGITALIZAZIOA DIGITALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Don Bosco LHII D GM - GS  
Armeria LHII D GM - GS  
Usurbil LHII D GM - GS  

OSASUNGINTZA / SANIDAD

KIMIKA / QUÍMICA

TERAPIA GENIKOKO SENDAGAIEN FABRIKAZIO INDUSTRIALA ETA KALITATE-KONTROLA FABRICACIÓN INDUSTRIAL Y CONTROL DE CALIDAD DE MEDICAMENTOS DE TERAPIA GÉNICA Don Bosco LHII A   GM - GS
Plaiaundi BHI A
ZELULA-KULTIBOAK CULTIVOS CELULARES EASO Politeknikoa LHII A GM - GS  

ESPEZIALITATE IKASTAROETARA SARBIDEA EMATEN DUTEN TITULOAK

Lanbide Familia                                    Familia Profesional

ESPEZIALIZAZIOAK ESPECIALIZACIONES Ikastetxea Eredua                      Modelo Ikastaroa     Curso Ciclos que dan acceso Sarbide ematen dioten HZ
ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA                  ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 5G SAREEN INPLEMENTAZIOA IMPLEMENTACIÓN DE REDES 5G Bidasoa LHII A - D EM - GM • Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes.
• Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas.
• Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones.
• Mikroinformatika-sistemetako eta Sareetako Teknikaria.
• Instalazio Elektriko eta Automatikoetako Teknikaria.
• Telekomunikazio-instalazioetako Teknikaria.
ERAGIKETA-TEKNOLOGIEN INGURUNEETAN ZIBERSEGURTASUNA CIBERSEGURIDAD EN ENTORNOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE OPERACIÓN EASO Politeknikoa LHII A GM - GS  Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.
• Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial.
• Técnico Superior en Mecatrónica Industrial.
• Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos.
• Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico.
Sistema elektrotekniko eta automatizatuetako goi-mailako teknikaria.
• Automatizazioko eta robotika industrialeko goi-mailako teknikaria.
• Mekatronika Industrialeko goi-mailako teknikaria.
• Telekomunikazio- eta informatika-sistemetako goi-mailako teknikaria.
• Mantentze elektronikoko goi-mailako teknikaria.
TRENBIDETAKO SEINALEZTAPEN- ETA TELEKOMUNIKAZIO-SISTEMAK SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES FERROVIARIAS  Bidasoa LHII A - D GM - GS • Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.
• Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.
• Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red.
• Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos.
• Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico.
• Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial.
• Instalazio Termiko eta Fluidodunen Proiektuak Garatzeko Goi-mailako Teknikaria.
• Instalazio Termiko eta Fluidodunak Mantentzeko Goi-mailako Teknikaria.
• Sareko Informatika-Sistemen Administrazioko Goi-mailako Teknikaria.
• Telekomunikazio- eta Informatika-Sistemetako Goi-mailako Teknikaria.
• Mantentze-lan Elektronikoetako Goi-mailako Teknikaria.
• Automatizazioko eta Robotika Industrialeko Goi-mailako Teknikaria.
FABRIKAZIO MEKANIKOA                        FABRICACIÓN MECÁNICA FABRIKAZIO GEHIGARRIA FABRICACIÓN ADITIVA IMH LHII D GM - GS • Técnico Superior en Audiología Protésica
• Técnico Superior en Patronaje y Moda
• Técnico Superior en Automoción,
• Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica
• Técnico Superior en Dirección de Cocina
• Técnico Superior en Proyectos de Edificación
• Técnico Superior en Diseño y Producción de Calzado y Complementos
• Técnico Superior en Energías Renovables
• Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil
• Técnico Superior en Programación de la Producción en Moldeo de Metales y Polímeros
• Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento
• Técnico Superior en Diseño Técnico en Textil y Piel
• Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial
• Técnico Superior en Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos
• Técnico Superior en Vestuario a Medida y de Espectáculos
• Técnico Superior en Caracterización y Maquillaje Profesional
• Técnico Superior en Ortoprótesis y Productos de Apoyo
• Protesi-audiologiako Goi-mailako Teknikaria
• Patroigintzako eta Modako Goi-mailako Teknikaria
• Automozioko Goi-mailako Teknikaria
• Fabrikazio Mekanikoko Diseinuko Goi-mailako Teknikaria
• Sukalde-zuzendaritzako Goi-mailako Teknikaria
• Eraikuntza-proiektuetako Goi-mailako Teknikaria
• Oinetakoen eta Osagarrien Diseinu eta Produkzioko Goi-mailako Teknikaria
• Energia Berriztagarrietako Goi-mailako Teknikaria
• Obra Zibileko Proiektuetako Goi-mailako Teknikaria
• Moldekatuta Metalak eta Polimeroak Produzitzeko Programazioko Goi-mailako Teknikaria
• Diseinuko eta Altzari Hornikuntzako Goi-mailako Teknikaria
• Ehungintzako eta Larrugintzako Diseinu Teknikoko Goi-mailako Teknikaria
• Automatizazioko eta Robotika Industrialeko Goi-mailako Teknikaria
• 3d Animazioetako, Jokoetako eta Ingurune Elkarreragileetako Goi-mailako Teknikaria
• Neurriko Jantzien eta Ikuskizunetakoen Goi-mailako Teknikaria
• Karakterizazioko eta Makillaje Profesionaleko Goi-mailako Teknikaria
• Ortoprotesietako eta Laguntza Produktuetako Goi-mailako Teknikaria
INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOA          INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN INFORMAZIOAREN TEKNOLOGIEN INGURUNEETAN ZIBERSEGURTASUNA CIBERSEGURIDAD EN ENTORNOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Uni-Eibar-Ermua BHI D GM - GS • Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red.
• Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.
• Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web.
• Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos.
• Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico.
• Sareko Informatika-sistemen Administrazioko Goi-mailako Teknikaria.
• Plataforma Anitzeko Aplikazioak Garatzeko Goi-mailako Teknikaria.
• Web Aplikazioen Garapeneko Goi-mailako Teknikaria.
• Telekomunikazio- eta Informatika-sistemetako Goi-mailako Teknikaria.
• Mantentze-lan Elektronikoetako Goi-mailako Teknikaria.
IES Zubiri-Manteo BHI B
ADIMEN ARTIFIZIALA ETA BIG DATA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y BIG DATA Miguel Altuna LHII D GM - GS • Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red.
• Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.
• Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web.
• Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos.
• Técnico Superior en Mecatrónica Industrial.
• Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial.
• Sareko Informatika-sistemen Administrazioko Goi-mailako Teknikaria.
• Plataforma Anitzeko Aplikazioak Garatzeko Goi-mailako Teknikaria.
• Web Aplikazioen Garapeneko Goi-mailako Teknikaria.
• Telekomunikazio- eta Informatika-sistemetako Goi-mailako Teknikaria.
• Mekatronika Industrialeko Goi-mailako Teknikaria.
• Automatizazioko eta Robotika Industrialeko Goi-mailako Teknikaria.
GARRAIOEN ETA IBILGAILUEN MANTENIMENDUA           TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS IBILGAILU ELEKTRIKO ETA HIBRIDOEN MANTENTZE-LANAK MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS Don Bosco LHII A EM - GM • Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles.
• Técnico en Electromecánica de Maquinaria.
• Técnico en Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario.
• Ibilgailu Automobilen Elektromekanikako Teknikaria.
• Makineriaren Elektromekanikako Teknikaria.
• Trenetako Gurpildun Materiala Mantentzeko Teknikaria.
Meka LHII D
INSTALAZIO ETA MANTENIMENDUA       INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO FABRIKAZIO ADIMENDUNA  FABRICACIÓN INTELIGENTE   Miguel Altuna LHII D GM - GS Título de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial
Título de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial
Título de Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica
Título de Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica
Título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados
Título de Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico
Industria Automatizazioko eta Robotikako goi-mailako teknikariaren titulua
Mekatronika Industrialeko goi-mailako teknikariaren titulua
Fabrikazio mekanikoko diseinuko goi-mailako teknikariaren titulua
Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioko goi-mailako teknikariaren titulua
Sistema elektrotekniko eta automatizatuetako goi-mailako teknikariaren titulua
Mantentze Elektronikoko goi-mailako teknikariaren titulua
ERAIKINEN INFORMAZIOAREN MODELAKETA (BIM) MODELADO DE LA INFORMACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN (BIM) EASO Politeknikoa LHII D GM - GS • Técnico Superior en Construcciones Metálicas.
• Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.
• Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.
• Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica.
• Técnico Superior en Proyectos de Edificación.
• Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.
• Técnico Superior en Centrales Eléctricas.
• Técnico Superior en Energías Renovables.
• Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil.
• Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos.
• Técnico Superior en Técnico Superior en Mecatrónica Industrial.
• Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial.
• Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción.
• Técnico Superior en Gestión del Agua.
• Metal-eraikuntzetako Goi-mailako Teknikaria.
• Instalazio Termiko eta Fluidodunen Proiektuak Garatzeko Goi-mailako Teknikaria.
• Instalazio Termiko eta Fluidodunak Mantentzeko Goi-mailako Teknikaria.
• Energia-eraginkortasuneko eta Eguzki-energia Termikoko Goi-mailako Teknikaria.
• Eraikuntza-proiektuetako Goi-mailako Teknikaria.
• Sistema Elektrotekniko eta Automatizatuetako Goi-mailako Teknikaria.
• Zentral Elektrikoetako Goi-mailako Teknikaria.
• Energia Berriztagarrietako Goi-mailako Teknikaria.
• Obra Zibileko Proiektuetako Goi-mailako Teknikaria.
• Telekomunikazio- eta Informatika-sistemetako Goi-mailako Teknikaria.
• Mekatronika Industrialeko Goi-mailako Teknikaria.
• Automatizazioko eta Robotika Industrialeko Goi-mailako Teknikaria.
• Eraikuntza-obrak Antolatzeko eta Kontrolatzeko Goi-mailako Teknikaria.
• Uraren Kudeaketako Goi-mailako Teknikaria.
EAGI LHII A GM - GS
INDUSTRIA-MANTENTZEAREN DIGITALIZAZIOA DIGITALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Don Bosco LHII D GM - GS • Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial.
• Técnico Superior en Mecatrónica Industrial.
• Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica.
• Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico.
• Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica.
• Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria.
• Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.
• Técnico Superior en Fabricación de Productos Farmacéuticos, Biotecnológicos y Afines.
• Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.
• Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos y de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.
• Técnico Superior en Química Industrial.
• Automatizazioko eta Robotika Industrialeko Goi-mailako Teknikaria.
• Mekatronika Industrialeko Goi-mailako Teknikaria.
• Fabrikazio Mekanikoko Diseinuko Goi-mailako Teknikaria.
• Mantentze-lan Elektronikoetako Goi-mailako Teknikaria.
• Fabrikazio Mekanikoko Produkzioa Programatzeko Goi-mailako Teknikaria.
• Elikagaien Industriako Prozesuetako eta Kalitateko Goi-mailako Teknikaria.
• Sistema Elektrotekniko eta Automatizatuetako Goi-mailako Teknikaria.
• Produktu Farmazeutikoak, Bioteknologikoak eta Antzekoak Fabrikatzeko Goi-mailako Teknikaria.
• Instalazio Termiko eta Fluidodunak Mantentzeko Goi-mailako Teknikaria.
• Instalazio Termiko eta Fluidodunen Proiektuak Garatzeko Goi-mailako Teknikaria.
• Kimika Industrialeko Goi-mailako Teknikaria.
Armeria LHII D GM - GS
Usurbil LHII D GM - GS
KIMIKA                                        QUÍMICA ZELULA-KULTIBOAK CULTIVOS CELULARES EASO Politeknikoa LHII A GM - GS Anatomía Patológica y Citodiagnóstico
Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad.
Fabricación de Productos Farmacéuticos, Biotecnológicos y Afines
Laboratorio Clínico y Biomédico.
Anatomia Patologikoa eta Zitodiagnosia
Analisirako eta kalitate-kontrolerako laborategia.
Produktu farmazeutikoen, bioteknologikoen eta antzekoen FabrikazioaLaborategi klinikoa eta biomedikoa

Informazio gehiago: https://www.euskadi.eus/informazioa/eaeren-lhko-hezkuntza-eskaintza/web01-a2hlanhz/eu/