Lanbide Heziketako Ikastetxe Publikoen Elkartea

Egin zure Curriculum vitaea - GJHak barne

GARAPEN JASANGARRIAREN HELBURUAK CURRICULUM VITAEAN
Zure curriculum vitaean, Garapen Jasangarriko Helburuen gaitasunak sar ditzakezu ondorengo CV-GJH beteta.

Formulario honetan jasotzen diren datuak ez dira inoiz artxibatuko, eta GJH-Curriculium Vitae egiteko baino ez dira erabiliko. PDF fitxategia sortu ondoren, ezabatu egingo dira.

Egin Klik hemen  eta bete zure GaJaHe Curriculumna:  https://gajahecu.ikaslangipuzkoa.eus

AZALA-GaJaHeCu.jpg

IKONOA

Laburpena Eus

Resumen ES

1.ODS1.JPG

Helburua da pobrezia-mota guztiak desagertzea mundu osoan

Este objetivo persigue poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

2.

ODS2.JPG

Helburua da gosea amaitzea, elikagai-segurtasuna eta nutrizio hobea lortzea, eta nekazaritza jasangarria bultzatzea

 

Este objetivo persigue poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

3.

ODS3.JPG

Helburua da guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea

 

Este objetivo persigue garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

4.

ODS4.JPG

Helburua da guztiontzako kalitateko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea

Este objetivo persigue garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

 

5.

ODS5.JPG

Helburua da genero-berdintasuna lortzea, eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea

Este objetivo persigue lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

6. 

ODS6.JPG

  Helburua da Uraren eskuragarritasuna eta kudeaketa jasangarria nahiz guztiontzako saneamendua bermatzea

 

Este objetivo persigue garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todas las personas

7.

ODS7.JPG

Helburua da energia eskuragarria, fidagarria, jasangarria eta modernoa bermatzea guztiontzat

 

Este objetivo persigue garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todas las personas

 

8.

ODS8.JPG

Helburua da guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, osoko enplegu produktiboa eta lan duina sustatzea

 

Este objetivo persigue promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las personas

 

9.

ODS9.JPG

Helburua da azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusibo eta jasangarria bultzatzea eta berrikuntza sustatzea

Este objetivo persigue construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

10.

ODS10.JPG

Helburua da herrialde bakoitzaren barneko eta herrialdeen arteko desberdintasunak murriztea

Este objetivo persigue reducir la desigualdad en los países y entre ellos

11.

ODS11.JPG

     Helburua da hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea

Este objetivo persigue lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

12.

ODS12.JPG

Helburua da kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea

Este objetivo persigue garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

13.

ODS13.JPG

Helburua da neurri urgenteak hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko

Este objetivo persigue adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

14.

ODS14.JPG

Helburua da ozeanoak, itsasoak eta itsas baliabideak mantentzea eta modu jasangarrian erabiltzea, garapen jasangarriari begira

Este objetivo persigue conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible

15.

ODS15.JPG

Helburua da lehorreko bizitza babestea, lehengoratzea eta modu jasangarrian erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarrian kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa gelditzea eta lehengoratzea, eta biodibertsitatearen galera gelditzea

Este objetivo persigue proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad

16.

ODS16.JPG

Helburua da garapen jasangarrirako gizarte baketsu eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan

Este objetivo persigue promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

17.

ODS17.JPG

Helburua da Garapen Jasangarrirako Munduko Aliantza inplementatzeko eta biziberritzeko bitartekoak indartzea

 

Este objetivo persigue fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

 

18.

2030 EUSKERA.jpg

Helburua da hizkuntza eta kultura guztien presentzia eta aitortza bermatu pertsonen eta gizartearen garapenerako

Este objetivo persigue garantizar la presencia y el reconocimiento de todas las lenguas y culturas para el desarrollo de las personas y de la sociedad

DATU PERTSONALAK

Igo txartel-argazki bat (“Aztertu” botoia jpeg artxiboa igotzeko)

 

 

 

 

Adierazi zure izena eta bi abizen (eremu librea): ___________________________________________________________________________________

Adierazi bizi zaren lekuko udalerria eta posta kodea (eremu librea):

___________________________________________________________________________________

Adierazi zure telefono-zenbakia (eremu librea):

___________________________________________________________________________________

Adierazi zure posta elektronikoa (zenbakizko eremu librea):

___________________________________________________________________________________

Adierazi zure jaiotze-data (data-formatuan, urtea/hilabetea/eguna):

__ / __ / __

Adierazi zure identifikazio-zenbaki pertsonala (zenbakizko eremu librea):

___________________________________________________________________________________

 

PRESTAKUNTZA

 1. titulua

Adierazi egin duzun hezkuntza-zikloaren hasierako eta bukaerako urtea (urtearen formatuko eremua):

____ - ____

Adierazi egin duzun hezkuntza-zikloaren lanbide-multzoa (zerrenda hedagarria):

 1. Administrazioa eta kudeaketa-ADG
 2. Jarduera fisikoak eta kirolak-AFD
 3. Nekazaritza-AGA
 4. Arte grafikoak-ARG
 5. Arteak eta eskulangintzak-ART
 6. Merkataritza eta marketina-COM
 7. Elektrizitatea eta elektronika-ELE
 8. Energia eta ura-ENA
 9. Eraikuntza eta obra zibila-EOC
 10. Fabrikazio mekanikoa-FME
 11. Ostalaritza eta turismoa-HOT
 12. Erauzketa-Industriak-IEX
 13. Informatika eta komunikazioak-IFC
 14. Instalatze- eta mantentze-lana-IMA
 15. Irudi pertsonala-IMP
 16. Irudia eta soinua-IMS
 17. Elikagaien Industriak-INA
 18. Zurgintza, altzarigintza eta kortxoa-MAM
 19. Itsasoa eta arrantza-MAP
 20. Kimika-QUI
 21. Osasungintza-SAN
 22. Segurtasuna eta ingurumena-SEA
 23. Gizarte- eta kultura-zerbitzuak-SSC
 24. Ehungintza, jantzigintza eta larrugintza-TCP
 25. Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lana-TMV
 26. Beira eta zeramika-VIC

 

Adierazi egin duzun hezkuntza-zikloaren gradua (zerrenda hedagarria):

Oinarrizko zikloa

Erdi-mailako zikloa

Goi-mailako zikloa

 

Adierazi egin duzun hezkuntza-zikloaren titulua (zerrenda hedagarria):

Oinarriko profesionala

Teknikaria

Goi-mailako teknikaria

 

Adierazi ikasketak egin dituzun ikastetxearen izena (eremu librea):

_____________________________________________________________________________________________________

 

 

Hezkuntza-ziklo gehiago egin badituzu, adierazi tipologia, urtea, gradua eta ikasi duzun ikastetxearen izena (eremu librea):

 1. titulua

 

 1. titulua

 

 

 

 

 

HIZKUNTZAK

 1. hizkuntza:

Adierazi zer hizkuntzatan hitz egiten duzun (eremu librea):

Euskara

Adierazi hizkuntza horretan duzun ezagutza-maila (zerrenda hedagarria):

Oinarrizko maila

Maila ertaina

Goi-maila

Ama-hizkuntza

 

Adierazi zer beste hizkuntza hitz egiten duzun:

 1. hizkuntza

 

 1. hizkuntza

 

LAN-ESPERIENTZIA

 1. enplegua:

Adierazi lanpostuaren tipologia, enpresaren izena, haren kokapena eta lanpostu horretan eman duzun denbora-tartea (eremu librea):

___________________________________________________________________________________

 

Bestelako lan-esperientziarik baduzu, adierazi ezazu:

 1. enplegua

 

 1. enplegua

 

 

 

 

 

BESTELAKO JARDUERAK

Osasunaren edo jarduera fisikoaren sustapenarekin lotutako jardueretan parte hartu izan duzu, edo parte hartzen duzu? (Adibidez: kirol-taldeen arteko lehiaketak, taldeak entrenatzen, eskola-kirola, herri-lasterketa ospetsuak, odol-ematea…)

(Zerrenda hedagarria)

Bai

Ez

Baiezko kasuan, adierazi zein diren (nahitaezko eremua “bai” adierazi bada.).

___________________________________________________________________________________

 

Beste pertsona edo kolektibo batzuei prestakuntza emateko jardueretan parte hartu izan duzu, edo parte hartzen duzu? (Adibidez: klase partikularrak ikasle gazteagoei, hizkuntza-laguntzako klaseak, aisialdia…)

(Zerrenda hedagarria)

Bai

Ez

Baietz bada, esan zer jarduera diren (nahitaezko eremua “bai” adierazi bada).

___________________________________________________________________________________

 

Hizkuntza-aniztasunaren edo tokiko kultura sustatzearekin lotutako ekimenetan edo jardueretan parte hartu duzu, edo parte hartzen duzu? (Adibidez: euskara-elkarteak, tokiko ondarea sustatzea, euskal dantzak…)

(Zerrenda hedagarria)

Bai

Ez

Baiezko kasuan, adierazi zein diren (nahitaezko eremua “bai” adierazi bada.).

___________________________________________________________________________________

BESTELAKO INTERESAK

Ingurumen-jasangarritasunarekin lotutako jardueretan parte hartu duzu, edo parte hartzen duzu?

(Askotariko hautaketa)

 • Autokontsumoko baratzeak, landa-eremua sustatzea, baserriak kudeatzea…
 • Ibai, aintzira, hezegune edo antzekoak garbitzea
 • Energia-komunitateetan parte hartzea, energia berriztagarriak…
 • Komunitate eta ingurune jasangarriak sustatzea
 • Hondakinen minimizazioa eta birziklatzea
 • Klima-aldaketaren aurkako borroka
 • Hondartza eta itsasoak garbitzea edo zaintzea

 

 • Lur-ekosistemak, mendiak, parke naturalak garbitzea edo zaintzea…

 

Esan ezazu nola (nahitaezko eremua, aukera bat edo gehiago hautatu bada).

 

 

Elkartasuna, gizarte-inklusioa eta/edo garapenerako lankidetza sustatzeko jardueretan parte hartu duzu, edo parte hartzen duzu?

(Askotariko hautua)

 • Jantoki sozialak, gizarte-bazterketaren arriskuan diren pertsonei laguntzeko elkarteak…

 

 • Pertsona migratzaileei ongi etorria emateko sareak, adineko pertsonei laguntzeko elkarteak, desgaitasuna duten pertsonei laguntzeko elkarteak…
 • Boluntario-lana garapenerako lankidetzan beste herrialderen batean

 

 • Elkarte feministak, emakume-taldeak…

 

Esan ezazu nola (nahitaezko eremua, aukera bat edo gehiago hautatu bada).

 

 

 

Adierazi azpimarratu nahi duzun beste jarduera edo ekimenen bat (eremu librea).

___________________________________________________________________________________

 

Garapen jasangarriko helburuen laburpena: https://www.ikaslangipuzkoa.eus/es/proyectos/formanean-mobilitdad-eus-naf-nueaqu/las-ods-en-la-fp

 

///// Bi erantzun hauek erregistratuta geratu behar dute

Zure iritziz, galdera-sorta hau lagungarria izan al zaizu Garapen Jasangarriko Helburuei egiten diezun ekarpena hurbilagotik ezagutzeko?

Bai O    Ez O

(Baloratu 1etik 10era).

 

Ezinezkoa da gordetzea edo inprimatzea, aurreko galdera horietako bakar bati ez bazaio erantzun.

 

Gorde                                                                                Inprimatu