Lanbide Heziketako Ikastetxe Publikoen Elkartea

Galdera / erantzunak

Orientatzaileekin eta ikasleekin sortutako kezka-galderak  eta erantzunak partekatuko dira.

Galdera edo kezkarik baduzue e-posta honetara idatzi: ikaslan@ikaslangipuzkoa.net

ATALA 

GALDERA

ERANTZUNA

OHARRA

Sartzeko Baldintzak


OLHn sartzeko lehentasunak zeintzuk dira?
OLHn sartzeko baldintzak dira: 
 • Hamabost urte beteak izatea, edo dagokion urte naturalaren barruan betetzea.
 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako hirugarren ikasturtea edo, salbuespen gisa, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren ikasturtea eginda izatea.
 • Irakasle-taldeak gurasoei edo legezko ordezkariei Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo bat hastea proposatu izana.

Taldea betetzen bada sartzeko lehentasunak dira:

 -1. Hamazazpi urte izatzea eta 4 DBH eginda

- 2. Hamasei izatea eta 3. DBH egina izatea

- 3. Hamabost urte izatea eta 3. DBH egina izatea

- 4. Hamabost urte izatea eta 2. DBH egina izatea

CEPA-HHIIko DBH Graduadu titulua dut, Erdi mailako Zikloetara,  zein kupotik sartzen naiz?
Curso 2023-2024: Para  el acceso a Ciclos de Grado MedioSe establecen las siguientes cuotas y preferencias: a) 65% de las plazas para los que acrediten el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o su equivalente académico:

a.2.– Plazen % 5 Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako titulua Helduen Hezkuntzan (HHE) eskuratu dutenentzat.

 

GM zikloetan sartu ahal izateko unibertsitatean sartzeko 25 urtetik gorako proba gaindituta posible da?

 

Bai posible da, baina aurretik C1 eta C2koak egongo dira.

 1. A-% 60 Batxilergo-titulua dutenentzat.
 2. B-plazen % 20 Teknikari-titulua dutenentzat.
 3. C-plazen % 20 honako hauentzat:
  1. Dagokion aukeraren sarrera-proba bidez sartzen direnentzat.
  2. 1147/2011 Errege Dekretuan ezarritakoaren bidez sartzen direnentzat, ikus beheagoan.
  3. 25 urtetik gorakoentzat Unibertsitatean sartzeko probaren bidez sartzen direnentzat.
  4. Beste Lanbide Heziketako Goi-Mailako Teknikari titulu baten bitartez sartzen direnak.
  5. Unibertsitateko titulu baten bitartez sartzen direnak
  6. Beste sarbide batzuk erabiltzen dituztenak (BBB titulatu izana)
https://www.ikaslangipuzkoa.eus/eu/orientazioa-lanbide-heziketa/sartzeko-nota

 

Aurrematrikula  eta matrikula


 

 

Prozesua

2022-2023ko matrikularako: Onartutako, ez onartutako eta baztertutako eskabideen III. FASEko BEHIN-BETIKO zerrendak 2022ko uztailaren 22an 15:00tik aurrera egongo dira eskuragarri, ikasgunearen bidez eta dagokion ikastetxeko idazkaritzan. 
I. eta II. fasean matrikulatuta egon zitezkeen eta matrikulatu ez diren pertsonek matrikulatzeko eskubidea galdu dute eskatutako edozein aukeratan,  edo matrikula egin ez duten pertsonek,  uztailaren 28 eta 29arte itxaron beharko dute libre geratzen diren plazetan matrikulatzeko. Halaber, esleipen-prozesuan parte hartu ez duten pertsonek irailean bakarrik egin ahal izango dute matrikula libre geratzen diren plazetan ata horietan hasi eta urriaren 14ra bitartean.

 

Para las matrículas 2022-2023: Las listas DEFINITIVAS FASE III de solicitudes admitidas, no admitidas y excluidas son accesibles desde el 22 de julio de 2022 a las 15:00 a través de ikasgunea y en la secretaría del centro correspondiente. En dichas listas aparece la relación DEFINITIVA de personas admitidas, no admitidas y excluidas.

Las personas que podían haberse matriculado en la FASE I y FASE II y no lo hayan hecho, han perdido el derecho de matrícula en cualquiera de sus opciones solicitadas , así mismo, las personas que no hayan hecho la prematrícula y cumplan las condiciones de acceso,  tendrá que esperar al 28 y 29 de julio para matricularse en las plazas que queden libres.  Este periodo extraordinario también abarca el periodo  del 1 de septiembre y hasta el 14 de octubre estará abierta la posibilidad de matricularse en las plazas libres.

 
@ikasgunea
 • inicio - ikasgunea (euskadi.eus)
 • “Chrome”ekin arazoak ematen du eta beste nabegatzaile bat erabiltzea gomendatzen da.
 • Arazo teknikoak badaude ikasgunea@hezkuntza.net-era bidali behar da mezua. Segituan erantzuten dute
 • Ikastetxe batek Ziklo baten eskaintza A, B+ eta D ereduan eskaintzen bada horrela mezuak irteten dira:
  • - D-ereduan izen ematerakoan: B ereduan izena-emateko esaten digu, horrek bide emango digulako talde horretan egon ahal izateko, bestela uko egiten zaiola talde horretan egoteari.
  • A-ereduan izena ematerakoan: B ereduan izena-emateko esaten digu, horrek bide emango digulako talde horretan egon ahal izateko, bestela uko egiten zaiola talde horretan egoteari.
  • A-D ereduan izena ematen badugu eta ez B-ereduan: B ereduan izena-emateko esaten digu, horrek bide emango digulako talde horretan egon ahal izateko, bestela uko egiten zaiola talde horretan egoteari.
 
Zer esan nahi du "Oferta eliminada"
Oferta eliminada quiere decir que esa opcion (puede ser por que no se oferta en el idioma escogido  o por otro motivo) no se va a ofertar para la mátricula.
 Para cualquier otra  consulta  ¿Necesitas ayuda? ikasgunea@hezkuntza.net
 
Ez didate aurrematrikulan inon hartu, zer egin dezaket?
-------------------
Si no me han asignado plaza que puedo hacer?
2022-2023rako Aurrematrikulan ez baduzu plazarik lotrtu, Ohiko matrikulazio-aldian: uztailaren 28 eta 29an aukera izango duzu leuak dauden Heziketa Zikloetan matrikulatzeko..  Interesa duzun ikastetxeaan galdetu plazarik duzun. https://www.ikaslangipuzkoa.eus/eu/ikastetxeak
 Hor ez badu plaza lortzen irailaren 1etik urriak 14ra beste epe bat dago, lekua dagoen Zikloren batean sartzeko.
 Ikusi egin behar da zein  Heziketa Ziklo ikasi nahi duen eta non dagoen. Telefonoz bertara deitu ea lekua dagoen: https://www.ikaslangipuzkoa.eus/eu/lanbide-arloak
------------------------------------------
Período extrordinario Matrícula: desde el 28 julio al 14 de octubre, ambos inclusive. Todas las personas que no hayan conseguido plaza o no hayan hecho prematrícula se podrán matricular en aquellos ciclos que haya plazas libres: clicar en el enlace.
https://www.ikaslangipuzkoa.eus/es/noticias/plazas-libres-para-matricularse
Plazas libres
- Non begiratu deaket plaz hutsak badauden? egin klik ondoko zutabeko estekan. Deitu ikastetxera edo Ikaslan Gipuzkoako web gunean begiratu. 
https://www.ikaslangipuzkoa.eus/eu/albisteak/plaza-libreak-matrikulatzeko 
¿Dónde puedo mirar si hay placas vacías? Haz clic en el enlace de la columna siguiente o llama al centro que te interesa.
https://www.ikaslangipuzkoa.eus/es/noticias/plazas-libres-para-matricularse

NOTA

DBHko Zein nota hartzen da Kontutan media egiteko?
1,2,3 eta 4 Mailako nota guztien baturaren media
Batxiko Zein nota hartzen da Kontutan media egiteko?
1. eta 2. Mailako Batxiko nota guztien batura
Currikulum-aniztasuna media
Amaierako kalifikazioa kalkulatzeko ez dira kontuan hartuko programan sartu aurretik gainditu ez dituzten ikasgaietan lortutako kalifikazioak, baldin eta ikasgai horiek 22eko 236/2015 Dekretuaren 40.3 artikuluan aurreikusitako eremuetako batean sartuta badaude. ikasleak eremu horiek gaindituko balitu. Azken kalifikazioa curriculum-aniztasunaren modalitatean ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programan sartu ondoren ikasgai eta esparru bakoitzean lortutako zenbakizko kalifikazioen batez besteko aritmetikoa izango da, 1etik 10erako eskalan adierazia bi dezimalekin, ehunenera biribilduta.

SARBIDE PROBA

Salbuetsitako atalak, bataz-besteko notarako kontatzen du?
Ez, ez du kontatzen. Salbuetsita dauden atalak ez dira kalkulua egiteko kontuan hartuko. 

"La prueba se divide en dos partes, Común y Específica. La calificación de cada parte de la prueba será numérica entre cero y diez puntos. La nota final de la prueba se calculará siempre que se obtenga al menos una puntuación de cuatro en cada una de las partes y será la media aritmética de éstas (las partes exentas no cuentan en el cálculo). Cuando no se supere la prueba completa, la calificación de la parte aprobada se mantendrá en las dos siguientes convocatorias; para ello se expediría el oportuno documento acreditativo en el que se refleje esta situación."

Ikusi hemen
Cómo se calcula la nota final de la prueba?
La nota que se obtiene es una puntuación entre 0 y 10 con dos decimales. Se superará la prueba cuando la calificación final sea 5 o superior. Por otro lado, esta nota se obtiene de la media aritmética entre las dos partes (general y específica), siempre que la media de cada una sea 4 o superior.
La nota de la parte general es la media aritmética entre los exámenes que la componen y la nota de la parte específica, la media aritmética entre los 2 exámenes.
Probaren atal bat ez bada gainditzen...
 Proba osorik gainditzen ez bada, gainditutako atal(ar)en kalifikazioa hurrengo bi deialdietarako gordeko da, eta horren berri ematen duen egiaztapen-agiria egingo da
Ikusi hemen 

Probaren egituran

La superación parte especifica de la prueba (A-B-C) me deja matricular en cualquier ciclo
No, cada opción te da paso a unas familias en concreto
Ver aquí

HOMOLOGAZIOAK

Goi Mailako zikloa egiteko Iparraldeko Batxi tituluak balio du?
Bai, ikasketak egin nahi diren idazkaritzan aurkeztu behar da tituloa
Ikusi 32. orrialdean

Zikloe arteko Moduluen baliokidetza
 1. GAINDITUTAKO MODULUEN KALIFIKAZIOAK ERAMATEA Kode berdinak, izendapen berdinak, amaierako ahalmen edo ikaskuntza-emaitza berdinak eta eduki zein iraupen berdinak dituzten LOEren heziketa-zikloetako lanbide-moduluei modulu berdin iritziko zaie, edozein dela ere dagokien heziketa-zikloa. Hala, gainditutako lanbide-moduluetan lortutako kalifikazioak eramango dira aipatutako modulu horiek jasotzen dituzten zikloetan edozeinetara (otsailaren 2ko 14/2016 Dekretuak aldatutako otsailaren 26ko 32/2008 Dekretuaren 27.10 artikulua eta azaroaren 7ko ECD/2159/2014 Aginduaren 3.4 artikulua). Kode berdina duten EAEko modulu propioetan ere (Ingeles teknikoa) irizpide hori bera aplikatuko da. Kalifikazioa batetik bestera eramateko ez da beharrezkoa interesdunak hori eskatzea, ofizioz egingo da-eta. Kalifikazioa batetik bestera eramateko, gaindituta eduki behar da dagokion modulua. Horrenbestez, ikasleren batek agortu egin baditu modulu bateko deialdiak, ezin izango zaio kalifikazioa batetik bestera eraman, eta, beraz, beste heziketa-ziklo batean egin beharko du modulua. https://www.ikaslangipuzkoa.eus/eu/orientazioa-lanbide-heziketa/konbalidazioak-homologazioak

HEZIKETA ZIKLOAK

Integracion Social solo hay grado superior? Si hay que realizar un grado medio previo a cual orientariais? Hay alguno que luego facilite el acceso???
Si quieres hacer el ciclo de FP Superior Integración Social, la titulación que se exige es uno de estos:
 • Bachillerato
 • Ciclo de grado medio
 • Acceso a Ciclos Superiores
Si no tienes ninguna de estas y  el ciclo medio que sería el más adecuado y de la misma familia sería:
 Este te puede facilitar el acceso.

DUALA

¿ Cuales son las modalidades de  la DUAL?

Hay dos modalidades de Dual, 2 y 3 años:

 • 2años

El objetivo de los planes a 2 años es reforzar las competencias que el alumnado adquiere en el ciclo, y la duración total oscila entre las 2400 y 2800 horas.

1er CURSO

 CURSO

Exclusivo centro

Centro

Empresa

 - 3años

El objetivo de los planes a 3 años es adquirir una especialización que dé respuesta a las necesidades de las empresas por sus complejos procesos productivos, y el número de horas total se encuentra entre 3400 y 4700.

1er CURSO

 CURSO

3er CURSO

Exclusivo
centro

Centro

Centro

Empresa

Empresa

Ambos planes están amparados por el Decreto 83/2015 y se pueden formalizar mediante:

 • Contrato de Formación y Aprendizaje:  En esta modalidad, el alumnado deberá ser menor de 30 años ( menor de 25 años cuando la tasa del paro se sitúe por debajo del 15 %), en situación de desempleo e inscritos en Lanbide.
 • Beca:  En la modalidad ligada a beca no hay límite de edad. Da cobertura a los programas de especialización. Tiene los mismos niveles de remuneración y cotiza a la SS.

 Mas información en

 www.fpeuskadidual.eus

ENPLEAGARRITASUNA

Ziklo bakoitzak daukan enpleagarritasuna?

Enpleagarritasun estatistikak

Blog Mateguay bloga: Estatistika eta probabilitatea Unitate ... Lanbide · Euskal Enplegu Zerbitzua / Servicio Vasco de Empleo

Necesidades formativas

Prosprección y detección de necesidades formativas SEPE

TITULAZIOAK

CEAC edo CCC kurtsoen bidez lortu daiteke teknikari edo DBHko titulua?

Ez, CEACek eta CCCk 
Teknikari edo DBH prestaketa kurtsoak ematen dituzte, gero proba libre ofizialetan aurkeztu, titulu ofiziala lortzeko.

Si no dominas algún idioma aquí tienes el servicio de traducción gratuita:  https://www.batua.eus/

Ez baduzu hizkuntzaren bat dominatzen hemen duzu dohaineko itzulpen zerbitzua:  https://www.batua.eus/