Lanbide Heziketako Ikastetxe Publikoen Elkartea

PLAZA HUTSAK LANBIDE HEZIKETAN

2023-07-18T00:00:00+02:00 2023-07-18T00:00:00+02:00 2023-07-18T00:00:00+02:00
PLAZA HUTSAK LANBIDE HEZIKETAN

Matrikulatzeko aukera izango da hutsik geratu diren plazetan.

- Nork eta noiz du aukera matrikulatzeko?

- Plaza gabe geratu diren pertsonak

- Izen ematea ez duenak egin

- Matrikulatzeko epea:  uztailak 27-28 edo irailak 1etik aurrera matrikulatu, urriak 13arte.

- Deitu ikastetxera eta informazioa eskatu hemen klik eginda

- Plaza libreak:

Zerrenda honek aldaketak izan dezake, plazak bete ahala.  Honek ez du iurtatzen plazarik izango denik. Orientazio bat besterik ez da.

(OLH-FPB) Oinarrizko lanbide Heziketa / FP Básica
(EM-GM) Erdi Maila // Grado Medio
(GM-GS) Goi Maila  // Grado Superior
(ES) Espezializazioa

Eguneraketa data

19/07/2023

MAILA
EREDUA A-B-D
ZIKLOA      /        CICLO
IKASTETXEA  CENTRO
Goi Maila D goizez AUTOMOZIOA / AUTOMOCIÓN  CIFP ARETXABALETA LANBIDE ESKOLA LHII
Goi Maila D goizez METAL ERAIKUNTZAK / CONSTRUCCIONES METÁLICAS CIFP ARETXABALETA LANBIDE ESKOLA LHII
Erdi Maila A goizez ITSASONTZIEN ETA ONTZIEN MAKINERIA MANTENTZEA ETA KONTROLATZEA  / MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LA MAQUINARIA DE BUQUES Y EMBARCACIONES  CIFP BLAS DE LEZO LHII
Erdi Maila A goizez NABIGAZIO ETA ITSASERTZEKO ARRANTZA / NAVEGACIÓN Y PESCA DE LITORAL CIFP BLAS DE LEZO LHII
Erdi Maila A goizez-eleanitza (ingelesa) URPEKO ERAGIKETAK ETA ERAGIKETA HIPERBARIKOAK / OPERACIONES SUBACUÁTICAS E HIPERBÁRICAS

CIFP BLAS DE LEZO LHII
Oinarrizko LH D goizez ITSAS ETA ARRANTZA JARDUERAK / ACTIVIDADES MARÍTIMO-PESQUERAS  (2 ikasturte / 2 cursos) CIFP BLAS DE LEZO LHII
Oinarrizko LH A/D goizez KIROL ONTZIAK ETA LAKETONTZIAK MANTENTZEKO LANETAKO OINARRIZKO PROFESIONALA / MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO  (2 ikasturte / 2 cursos) CIFP BLAS DE LEZO LHII
Erdi Maila A/D/B+ goizez ERAIKUNTZA / CONSTRUCCIÓN CIFP EAGI LHII
Goi Maila D goizez OBRA ZIBILEKO PROIEKTUAK / PROYECTOS DE OBRA CIVIL CIFP EAGI LHII
Erdi Maila D goizez ELIKAGAIAK ELABORATZEA / ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CIFP FRAISORO ESKOLA LHII
Erdi Maila B+ INSTALAZIO ELEKTRIKO ETA AUTOMATIKOAK / INSTALACIONES ELECTRICAS Y AUTOMÁTICAS CIFP GIZARTE BERRIKUNTZAKO LHII
Erdi Maila D goizez-eleanitza(ingelesa) MANTENTZE-LAN ELEKTROMEKANIKOA / MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO CIFP GIZARTE BERRIKUNTZAKO LHII
Erdi Maila A/D/B+ goizez MEKANIZAZIOA / MECANIZADO CIFP GIZARTE BERRIKUNTZAKO LHII
Erdi Maila D goizez MIKROINFORMATIKA SISTEMAK ETA SAREAK / SISTEMAS MICROINFORMATICOS Y REDES  CIFP GIZARTE BERRIKUNTZAKO LHII
Espezializazioa D FABRIKAZIO GEHIGARRIA / FABRICACIÓN ADITIVA CIFP GIZARTE BERRIKUNTZAKO LHII
Goi Maila D goizez ANIMAZIO SOZIOKULTURALA ETA TURISTIKOA / ANIMACION SOCIOCULTURAL Y TURÍSTICA CIFP GIZARTE BERRIKUNTZAKO LHII
Goi Maila D goizez FABRIKAZIO MEKANIKOKO DISEINUA / DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA CIFP GIZARTE BERRIKUNTZAKO LHII
Goi Maila D goizez SARE INFORMATIKA SISTEMEN ADMINISTRAZIOA / ADMINISTRACION DE SISTEMAS INFORMATICOS EN RED  CIFP GIZARTE BERRIKUNTZAKO LHII
Goi Maila D goizez SISTEMA ELEKTROTEKNIKO ETA AUTOMATIZATUAK / SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS CIFP GIZARTE BERRIKUNTZAKO LHII
Goi Maila D goizez WEB APLIKAZIOEN GARAPENA / DESARROLLO DE APLICACIONES WEB  CIFP MIGUEL ALTUNA LHII
Erdi Maila A/D goizez ILE-APAINKETA ETA KOSMETIKA / PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR CIFP MONTE ALBERTIA LHII
Goi Maila D goizez TERMALISMOA ETA ONGIZATEA / TERMALISMO Y BIENESTAR CIFP MONTE ALBERTIA LHII
Goi Maila D goizez- eleanitza (ingelesa) SARE INFORMATIKA SISTEMEN ADMINISTRAZIOA / ADMINISTRACION DE SISTEMAS INFORMATICOS EN RED  CIFP UNI EIBAR LHII
Erdi Maila D goizez ADMINISTRAZIO KUDEAKETA  / GESTION ADMINISTRATIVA  CIFP UNI EIBAR LHII
Erdi Maila D goizez MERKATARITZA JARDUERAK / ACTIVIDADES COMERCIALES  CIFP UNI EIBAR LHII
Espezializazioa D INFORMAZIOAREN TEKNOLOGIEN INGURUNEETAN ZIBERSEGURTASUNA / CIBERSEGURIDAD EN ENTORNOS DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CIFP UNI EIBAR LHII
Goi Maila A/D/B+ goizez- eskaintza partziala ADMINISTRAZIOA ETA FINANTZAK - ADMINISTRACION Y FINANZAS  CIFP UNI EIBAR LHII
Goi Maila A/D goizez GARRAIOA ETA LOGISTIKA / TRANSPORTE Y LOGÍSTICA CIFP UNI EIBAR LHII
Erdi Maila D goizez MANTENTZE-LAN ELEKTROMEKANIKOA / MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO IES OÑATI BHI
Erdi Maila D goizez MEKANIZAZIOA / MECANIZADO IES OÑATI BHI
Erdi Maila A/D arratsaldez ERREPIDE GARRAIORAKO IBILGAILUAK GIDATZEA / CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA CIFP PLAIAUNDI LHII
Goi Maila A/D goizez- eleanitza (ingelesa) AKUAKULTURA / ACUICULTURA CIFP KARDALA LHII
Espezializazioa D INDUSTRIA-MANTENTZEAREN DIGITALIZAZIOA / DIGITALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CIFP USURBIL LHII
Goi Maila A Goizez eleanitza (ingelesa) ADMINISTRAZIOA ETA FINANTZAK - ADMINISTRACION Y FINANZAS  CIFP USURBIL LHII
Goi Maila B+ goizez- eleanitza (ingelesa) ENERGI ERAGINKORTASUNA ETA EGUZKI-ENERGIA / EFICIENCIA ENERGÉTICAY ENERGÍA SOLAR TÉRMICA  CIFP USURBIL LHII
Goi Maila A goizez- eskaintza partziala FABRIKAZIO MEKANIKOKO PRODUKZIOKO PROGRAMAZIOA / PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRI. MECA. CIFP USURBIL LHII
Goi Maila A/D goizez JATETXE ARLOKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA / DIRECCIÓN DE SERVICIOS EN RESTAURACIÓN CIFP USURBIL LHII
Espezializazioa A / Arratsaldez IBILGAILU ELEKTRIKO ETA HIBRIDOEN MANTENTZE-LANAK / MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS CIFP DON BOSCO LHII
Espezializazioa A / Arratsaldez IBILGAILU ELEKTRIKO ETA HIBRIDOEN SISTEMEN MANTENTZE ETA SEGURTASUNA / MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD EN SISTEMAS DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS CIFP DON BOSCO LHII
Espezializazioa D INDUSTRIA-MANTENTZEAREN DIGITALIZAZIOA / DIGITALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CIFP DON BOSCO LHII
Goi Maila D goizez ELIKAGAIEN INDUSTRIAKO PROZESUAK ETA KALITATEA / PROCESOS Y CALIDAD EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA CIFP DON BOSCO LHII
Goi Maila D goizez SARE INFORMATIKA SISTEMEN ADMINISTRAZIOA / ADMINISTRACION DE SISTEMAS INFORMATICOS EN RED  CIFP DON BOSCO LHII
Goi Maila D goizez- eleanitza (ingelesa) FABRIKAZIO MEKANIKOKO DISEINUA / DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA CIFP IMH LHII
Erdi Maila A/D/B+ goizez INSTALAZIO ELEKTRIKO ETA AUTOMATIKOAK / INSTALACIONES ELECTRICAS Y AUTOMÁTICAS CIFP ARMERIA ESKOLA LHII
Erdi Maila D goizez MANTENTZE-LAN ELEKTROMEKANIKOA / MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO CIFP ARMERIA ESKOLA LHII
Erdi Maila A/D/B+ goizez MEKANIZAZIOA / MECANIZADO CIFP ARMERIA ESKOLA LHII
Espezializazioa A EKIPO ELEKTRONIKO INTEGRATUEN GARAPENA / DESARROLLO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS INTEGRADOS CIFP ARMERIA ESKOLA LHII
Espezializazioa D INDUSTRIA-MANTENTZEAREN DIGITALIZAZIOA / DIGITALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CIFP ARMERIA ESKOLA LHII
Espezializazioa A KALITATE KONTROL METROLOGIKOA / CONTROL DE CALIDAD METROLOGICO CIFP ARMERIA ESKOLA LHII
Goi Maila A/D goizez-eleanitza (ingelesa)  AUTOMATIZAZIOA ETA ROBOTIKA INDUSTRIALA / AUTOMATIZACION Y ROBOTICA INDUSTRIAL  CIFP ARMERIA ESKOLA LHII
Goi Maila A/D/B+ goizez FABRIKAZIO MEKANIKOKO DISEINUA / DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA  CIFP ARMERIA ESKOLA LHII
Goi Maila A/D goizez FABRIKAZIO MEKANIKOKO PRODUKZIOKO PROGRAMAZIOA / PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRI. MECA. CIFP ARMERIA ESKOLA LHII
Goi Maila A/D/B+ goizez MANTENTZE-LAN ELEKTRONIKOA / MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO CIFP ARMERIA ESKOLA LHII
Goi Maila A/D goizez- eleanitza (ingelesa) MEKATRONIKA INDUSTRIALA / MECATRÓNICA INDUSTRIAL CIFP ARMERIA ESKOLA LHII
Goi Maila A/D/B+ goizez TELEKOMUNIKAZIO- ETA INFORMATIKA-SISTEMAK / SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICOS CIFP ARMERIA ESKOLA LHII
Erdi Maila D goizez ADMINISTRAZIO KUDEAKETA  / GESTION ADMINISTRATIVA  CIFP MEKA LHII
Erdi Maila D goizez MAKINERIAKO ELEKTROMEKANIKA / ELECTROMECÁNICA DE MAQUINARÍA CIFP MEKA LHII
Espezializazioa D IBILGAILU ELEKTRIKO ETA HIBRIDOEN SISTEMEN MANTENTZE ETA SEGURTASUNA / MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD EN SISTEMAS DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS CIFP MEKA LHII
Goi Maila D goizez GENERO-BERDINTASUNA SUSTATZEA / PROMOCION DE IGUALDAD DE GENERO  CIFP MEKA LHII
Goi Maila D goizez KOMUNIKAZIO-BITARTEKOTZA / MEDIACIÓN  COMUNICATIVA CIFP MEKA LHII
Goi Maila D goizez METAL ERAIKUNTZAK / CONSTRUCCIONES METÁLICAS CIFP MEKA LHII

Deitu ikastetxera hemen klik eginda.