Lanbide Heziketako Ikastetxe Publikoen Elkartea

Galdera / erantzunak

Orientatzaileekin eta ikasleekin sortutako kezka-galderak  eta erantzunak partekatuko dira.

Galdera edo kezkarik baduzue e-posta honetara idatzi: ikaslan@ikaslangipuzkoa.net

ATALA 

GALDERA

ERANTZUNA

OHARRA

Sartzeko Baldintzak


CEPA-HHIIko DBH Graduadu titulua dut, Erdi mailako Zikloetara,  zein kupotik sartzen naiz?
Para  el acceso a Ciclos de Grado MedioSe establecen las siguientes cuotas y preferencias: a) 65% de las plazas para los que acrediten el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o su equivalente académico, con el orden de preferencia siguiente:
 • 1.– Personas que acrediten el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y hayan superado cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, en alguno de los dos cursos académicos anteriores al curso que se opta en el presente proceso de adjudicación.
 • 2.– Resto de personas tituladas en Educación Secundaria Obligatoria.
Horrela dago aginduan jarrita. A1.ean sartzen dira 4.DBH eginda dutenak. eta besteak A2.
 

GM zikloetan sartu ahal izateko unibertsitatean sartzeko 25 urtetik gorako proba gaindituta posible da?

 

Bai posible da, baina aurretik C1 eta C2koak egongo dira.

 1. A-% 60 Batxilergo-titulua dutenentzat.
 2. B-plazen % 20 Teknikari-titulua dutenentzat.
 3. C-plazen % 20 honako hauentzat:
  1. Dagokion aukeraren sarrera-proba bidez sartzen direnentzat.
  2. 1147/2011 Errege Dekretuan ezarritakoaren bidez sartzen direnentzat, ikus beheagoan.
  3. 25 urtetik gorakoentzat Unibertsitatean sartzeko probaren bidez sartzen direnentzat.
  4. Beste Lanbide Heziketako Goi-Mailako Teknikari titulu baten bitartez sartzen direnak.
  5. Unibertsitateko titulu baten bitartez sartzen direnak
  6. Beste sarbide batzuk erabiltzen dituztenak (BBB titulatu izana)
https://www.ikaslangipuzkoa.eus/eu/orientazioa-lanbide-heziketa/sartzeko-nota

Aurrematrikula  eta matrikula


 

 
Zer esan nahi du "Oferta eliminada"
Oferta eliminada quiere decir que esa opcion (puede ser por que no se oferta en el idioma escogido  o por otro motivo) no se va a ofertar para la mátricula.
 Para cualquier otra  consulta  ¿Necesitas ayuda? ikasgunea@hezkuntza.net
 
Ez didate aurrematrikulan inon hartu, zer egin dezaket?
-----------------------
Si no me han asignado plaza que puedo hacer?
Aurrematrikulan ez baduzu plazarik lotrtu, Ohiko matrikulazio-aldian: uztailaren 13tik 17ra biak barne. (Esleipen-prozesuan parte hartuz plazarik lortu ez dutenek ohiko epean matrikulatu ahal izango dute, plaza libreak dauden zikloetan).  Interesa duzun ikastetxeaan galdetu plazarik duzun. https://www.ikaslangipuzkoa.eus/eu/ikastetxeak
 Hor ez badu plaza lortzen irailean beste epe bat dago, lekua dagoen Zikloren batean sartzeko.
 Ikusi egin behar da zein  Heziketa Ziklo ikasi nahi duen eta non dagoen. Telefonoz bertara deitu ea lekua dagoen: https://www.ikaslangipuzkoa.eus/eu/lanbide-arloak
------------------------------------------
Período ordinario Matrícula: Desde el 13 al 17 de julio, ambos inclusive. Todas las personas que les hayan asignado plaza ó no hayan conseguido plaza. (En el periodo ordinario, las personas a quienes se les haya asignado una plaza pueden renunciar a la misma.  La renuncia será por escrito, firmada y fechada, en la secretaría del centro donde le haya sido adjudicada la plaza)
 
Plazas libres
- Non begiratu deaket plaz hutsak badauden? Deitu ikastetxera edo Ikaslan Gipuzkoara 943 37 65 32
 

NOTA

DBHko Zein nota hartzen da Kontutan media egiteko?
1,2,3 eta 4 Mailako nota guztien baturaren media
Batxiko Zein nota hartzen da Kontutan media egiteko?
1. eta 2. Mailako Batxiko nota guztien batura
Currikulum-aniztasuna media
Amaierako kalifikazioa kalkulatzeko ez dira kontuan hartuko programan sartu aurretik gainditu ez dituzten ikasgaietan lortutako kalifikazioak, baldin eta ikasgai horiek 22eko 236/2015 Dekretuaren 40.3 artikuluan aurreikusitako eremuetako batean sartuta badaude. ikasleak eremu horiek gaindituko balitu. Azken kalifikazioa curriculum-aniztasunaren modalitatean ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programan sartu ondoren ikasgai eta esparru bakoitzean lortutako zenbakizko kalifikazioen batez besteko aritmetikoa izango da, 1etik 10erako eskalan adierazia bi dezimalekin, ehunenera biribilduta.

SARBIDE PROBA

Salbuetsitako atalak, bataz-besteko notarako kontatzen du?
Ez, ez du kontatzen. Salbuetsita dauden atalak ez dira kalkulua egiteko kontuan hartuko
Ikusi hemen
Cómo se calcula la nota final de la prueba?
La nota que se obtiene es una puntuación entre 0 y 10 con dos decimales. Se superará la prueba cuando la calificación final sea 5 o superior. Por otro lado, esta nota se obtiene de la media aritmética entre las dos partes (general y específica), siempre que la media de cada una sea 4 o superior.
La nota de la parte general es la media aritmética entre los exámenes que la componen y la nota de la parte específica, la media aritmética entre los 2 exámenes.
Probaren atal bat ez bada gainditzen...
 Proba osorik gainditzen ez bada, gainditutako atal(ar)en kalifikazioa hurrengo bi deialdietarako gordeko da, eta horren berri ematen duen egiaztapen-agiria egingo da
Ikusi hemen 

Probaren egituran

HOMOLOGAZIOAK

Goi Mailako zikloa egiteko Iparraldeko Batxi tituluak balio du?
Bai, ikasketak egin nahi diren idazkaritzan aurkeztu behar da tituloa
Ikusi 32. orrialdean

HEZIKETA ZIKLOAK

Integracion Social solo hay grado superior? Si hay que realizar un grado medio previo a cual orientariais? Hay alguno que luego facilite el acceso???
Si quieres hacer el ciclo de FP Superior Integración Social, la titulación que se exige es uno de estos:
 • Bachillerato
 • Ciclo de grado medio
 • Acceso a Ciclos Superiores
Si no tienes ninguna de estas y  el ciclo medio que sería el más adecuado y de la misma familia sería:
 Este te puede facilitar el acceso.

DUALA

¿ Cuales son las modalidades de  la DUAL?

Hay dos modalidades de Dual, 2 y 3 años:

 • 2años

El objetivo de los planes a 2 años es reforzar las competencias que el alumnado adquiere en el ciclo, y la duración total oscila entre las 2400 y 2800 horas.

1er CURSO

 CURSO

Exclusivo centro

Centro

Empresa

 - 3años

El objetivo de los planes a 3 años es adquirir una especialización que dé respuesta a las necesidades de las empresas por sus complejos procesos productivos, y el número de horas total se encuentra entre 3400 y 4700.

1er CURSO

 CURSO

3er CURSO

Exclusivo
centro

Centro

Centro

Empresa

Empresa

Ambos planes están amparados por el Decreto 83/2015 y se pueden formalizar mediante:

 • Contrato de Formación y Aprendizaje:  En esta modalidad, el alumnado deberá ser menor de 30 años ( menor de 25 años cuando la tasa del paro se sitúe por debajo del 15 %), en situación de desempleo e inscritos en Lanbide.
 • Beca:  En la modalidad ligada a beca no hay límite de edad. Da cobertura a los programas de especialización. Tiene los mismos niveles de remuneración y cotiza a la SS.

 Mas información en

 www.fpeuskadidual.eus

ENPLEAGARRITASUNA

Ziklo bakoitzak daukan enpleagarritasuna?

Enpleagarritasun estatistikak

Blog Mateguay bloga: Estatistika eta probabilitatea Unitate ... Lanbide · Euskal Enplegu Zerbitzua / Servicio Vasco de Empleo

Necesidades formativas

Prosprección y detección de necesidades formativas SEPE

TITULAZIOAK

CEAC edo CCC kurtsoen bidez lortu daiteke teknikari edo DBHko titulua?

Ez, CEACek eta CCCk 
Teknikari edo DBH prestaketa kurtsoak ematen dituzte, gero proba libre ofizialetan aurkeztu, titulu ofiziala lortzeko.

Si no dominas algún idioma aquí tienes el servicio de traducción gratuita:  https://www.batua.eus/

Ez baduzu hizkuntzaren bat dominatzen hemen duzu dohaineko itzulpen zerbitzua:  https://www.batua.eus/