Asociación de Centros Públicos de Formación Profesional

OFERTA FORMATIVA 2023-2024

2023-04-24T11:12:00+02:00 2023-04-24T11:12:00+02:00 2023-04-24T11:12:00+02:00
OFERTA FORMATIVA 2023-2024

CONSIGUE LA OFERTA COMPLETA Y LA PLANTILLA DE LA LISTA DE PREFERENCIA HACIENDO CLIC AQUÍ.

prozedura.jpg

MUNICIPIO // HERRIA CENTRO // IKASTETXEA NIVEL // MAILA FAMILIA HEZIKETA ZIKLO BERRIAK TURNO // ALDIA CURSO // KURTSOA EREDUA
ZIZURKIL CIFP FRAISORO ESKOLA LHII OMLH/FPGB NEKAZ./AGRARIA NEKAZARITZAKO ETA ABELTZAINTZAKO JARDUERAK/ACTIVIDADES AGROPECUARIAS GOIZEZ/MATUTINO 1º CFGB D
EIBAR
CIFP UNI EIBAR-ERMUA LHII
EMLH/FPGM ADMINISTR. ETA KUDEK/ADMÓN. Y GESTIÓN ADMINISTRAZIO-KUDEAKETA/GESTIÓN ADMINISTRATIVA GOIZEZ/MATUTINO 1º CFGM D
EMLH/FPGM MERKAT.MARKETINA/COMERCIO MARKETING MERKATARITZA JARDUERAK/ACTIVIDADES COMERCIALES GOIZEZ/MATUTINO 1º CFGM D
GMLH/FPGS INFORM. ETA KOMUNIK./INFORM. Y COMUNIC. SARE-INFORMATIKA SISTEMEN ADMINISTRAZIOA/ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED GOIZEZ/MATUTINO 1º CFGS D
GMLH/FPGS MERKAT.MARKETINA/COMERCIO MARKETING GARRAIO ETA LOGISTIKA/TRANSPORTE Y LOGÍSTICA GOIZEZ/MATUTINO 1º CFGS A/D
ARMERIA ESKOLA LHII
EMLH/FPGM INSTALAZIOA ETA MANT/INSTALACIÓN Y MANTEN MANTENTZE-LAN ELEKTROMEKANIKOA/MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO GOIZEZ/MATUTINO 1º CFGM D
IRUN
IES PLAIAUNDI BHI
GMLH/FPGS INFORM. ETA KOMUNIK./INFORM. Y COMUNIC. SARE-INFORMATIKA SISTEMEN ADMINISTRAZIOA/ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED ARRATSALDEZ/VESPERTINO 1º CFGS A/D
EMLH/FPGM GARR. ETA IBILG. MAN/TRANSP. Y MANT. VEH. ERREPIDE GARRAIORAKO IBILGAILUAK GIDATZEA/CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA ARRATSALDEZ/VESPERTINO 1º CFGM A/D
EMLH/FPGM OSASUNGINTZA/SANITARIA FARMAZIA ETA PARAFARMAZIA/FARMACIA Y PARAFARMACIA ARRATSALDEZ/VESPERTINO 1º CFGM A/D
MUTRIKU IES MUTRIKU BHI EMLH/FPGM INFORM. ETA KOMUNIK./INFORM. Y COMUNIC. MIKROINFORMATIKA-SISTEMAK ETA SAREAK/SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES GOIZEZ/MATUTINO 1º CFGM D
PASAIA
CIFP BLAS DE LEZO LHII
OMLH/FPGB ITS.AR./MARÍT.PESQ. ITSAS ETA ARRANTZA JARDUERAK/ACTIVIDADES MARÍTIMO-PESQUERAS GOIZEZ/MATUTINO 1º CFGB D
OMLH/FPGB ITS.AR./MARÍT.PESQ. MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO/ KIROL ONTZIAK ETA LAKETONTZIAK MANTENTZEKO LANETAKO OINARRIZKO PROFESIONALA GOIZEZ/MATUTINO 1º CFGB A/D
DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN
CIFP POLITÉCNICO EASO POLITEKNIKOA LHII
GMLH/FPGS ELEK.ELEKTRO./ELECTRI.ELECTRÓ AUTOMATIZAZIOA ETA ROBOTIKA INDUSTRIALA/AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL GOIZEZ/MATUTINO 1º CFGS D
GMLH/FPGS ELEK.ELEKTRO./ELECTRI.ELECTRÓ AUTOMATIZAZIOA ETA ROBOTIKA INDUSTRIALA/AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL ARRATSALDEZ/VESPERTINO 1º CFGS A
GMLH/FPGS ELEK.ELEKTRO./ELECTRI.ELECTRÓ SISTEMA ELEKTROTEKNIKOAK ETA AUTOMATIZATUAK/SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS GOIZEZ/MATUTINO 1º CFGS D
ZARAUTZ CIFP MONTE ALBERTIA LHII GMLH/FPGS IRUDI PERTSONALA/IMAG.PER. TERMALISMOA ETA ONGIZATEA/TERMALISMO Y BIENESTAR GOIZEZ/MATUTINO 1º CFGS A/D
ERRENTERIA
CIFP DON BOSCO LHII
EMLH/FPGM INSTALAZIOA ETA MANT/INSTALACIÓN Y MANTEN BEROA SORTZEKO INSTALAZIOAK/INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE CALOR GOIZEZ/MATUTINO 2º CFGM D
EMLH/FPGM INSTALAZIOA ETA MANT/INSTALACIÓN Y MANTEN HOZTEKO ETA GIROTZEKO INSTALAZIOAK/INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN GOIZEZ/MATUTINO 1º CFGM A
GMLH/FPGS ELIKAGAIEN INDUSTR./INDUSTRIAS ALIMENT. ELIKAGAIEN INDUSTRIAKO PROZESUAK ETA KALITATEA/PROCESOS Y CALIDAD EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA GOIZEZ/MATUTINO 1º CFGS A/D
GMLH/FPGS INFORM. ETA KOMUNIK./INFORM. Y COMUNIC. SARE-INFORMATIKA SISTEMEN ADMINISTRAZIOA/ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED GOIZEZ/MATUTINO 1º CFGS D
OMLH/FPGB GARR. ETA IBILG. MAN/TRANSP. Y MANT. VEH. IBILGAILUAK MANTENTZEA (ELEKTROMEKANIKA)/MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (ELECTROMECÁNICA) ARRATSALDEZ/VESPERTINO 1º CFGB A/D
LHEI/FPCE GARR. ETA IBILG. MAN/TRANSP. Y MANT. VEH. IBILGAILU HIBRIDO ETA ELEKTRIKOEN SISTEMEN MANTENTZE ETA SEGURTASUNA/MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD EN SISTEMAS DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS ARRATSALDEZ/VESPERTINO ESPECIALIZACIÓN A/D
ANDOAIN IES LEIZARAN BHI EMLH/FPGM GIZ.KUL.ZER./SER.SOCIOC.COMUN. MENDEKOTASUN-EGOERAN DAUDEN PERTSONENTZAKO ARRETA/ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA GOIZEZ/MATUTINO 1º CFGM D
BERGARA
CIFP MIGUEL ALTUNA LHII
GMLH/FPGS INFORM. ETA KOMUNIK./INFORM. Y COMUNIC. WEB APLIKAZIOEN GARAPENA/DESARROLLO DE APLICACIONES WEB GOIZEZ/MATUTINO 1º CFGS D
GMLH/FPGS ELEK.ELEKTRO./ELECTRI.ELECTRÓ MANTENTZE-LAN ELEKTRONIKOA/MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO GOIZEZ/MATUTINO 1º CFGS D
IRUN
CIFP BIDASOA LHII
LHEI/FPCE GARR. ETA IBILG. MAN/TRANSP. Y MANT. VEH. DRONEAK-URRUNETIK GIDATUTAKO AIREONTZIAK/AERONAVES PILOTADAS DE FORMA REMOTA-DRONES GOIZEZ/MATUTINO ESPECIALIZACIÓN A/D
EMLH/FPGM INSTALAZIOA ETA MANT/INSTALACIÓN Y MANTEN MANTENTZE-LAN ELEKTROMEKANIKOA/MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO GOIZEZ/MATUTINO 1º CFGM A/D
USURBIL
CIFP USURBIL LHII
EMLH/FPGM ELEK.ELEKTRO./ELECTRI.ELECTRÓ INSTALAZIO ELEKTRIKO ETA AUTOMATIKOAK/INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS GOIZEZ/MATUTINO 1º CFGM A/D
EMLH/FPGM FABR.MEKAN./FABRI.MECÁNIC. MEKANIZAZIOA/MECANIZADO GOIZEZ/MATUTINO 1º CFGM A/D
GMLH/FPGS ENERGIA Y AGUA/ENERGÍA Y AGUA ENERGIA BERRIZTAGARRIAK/ENERGÍAS RENOVABLES GOIZEZ/MATUTINO 1º CFGS A/D
GMLH/FPGS INSTALAZIOA ETA MANT/INSTALACIÓN Y MANTEN INSTALAZIO TERMIKO ETA FLUIDODUNEN MANTENTZEA/MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE FLUIDOS GOIZEZ/MATUTINO 1º CFGS A/D
GMLH/FPGS INFORM. ETA KOMUNIK./INFORM. Y COMUNIC. PLATAFORMA ANITZEKO APLIKAZIOEN GARAPENA/DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA GOIZEZ/MATUTINO 1º CFGS A/D
LHEI/FPCE ELEK.ELEKTRO./ELECTRI.ELECTRÓ INTERNETI LOTUTAKO SISTEMEN INSTALAZIOA ETA MANTENUA (IOT)/INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS CONECTADOS A INTERNET (IOT) GOIZEZ/MATUTINO ESPECIALIZACIÓN D
LHEI/FPCE ENERGIA Y AGUA/ENERGÍA Y AGUA AUDITORIA ENERGETIKOA/ AUDITORÍA ENERGÉTICA GOIZEZ/MATUTINO ESPECIALIZACIÓN A/D
GMLH/FPGS OSTAL.TURISMOA/HOSTEL.TURISMO JATETXE ARLOKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA/DIRECCIÓN DE SERVICIOS EN RESTAURACIÓN GOIZEZ/MATUTINO 1º CFGS A/D
TOLOSA
CIFP TOLOSALDEA LHII
LHEI/FPCE ELEK.ELEKTRO./ELECTRI.ELECTRÓ INTERNETI LOTUTAKO SISTEMEN INSTALAZIOA ETA MANTENUA (IOT)/INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS CONECTADOS A INTERNET (IOT) GOIZEZ/MATUTINO ESPECIALIZACIÓN D
GMLH/FPGS INFORM. ETA KOMUNIK./INFORM. Y COMUNIC. PLATAFORMA ANITZEKO APLIKAZIOEN GARAPENA/DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA GOIZEZ/MATUTINO 1º CFGS D
LHEI/FPCE ELEK.ELEKTRO./ELECTRI.ELECTRÓ ELKARLANEKO ROBOTIKA/ROBÓTICA COLABORATIVA GOIZEZ/MATUTINO ESPECIALIZACIÓN D
ARETXABALETA
CIFP ARETXABALETA LANBIDE ESKOLA LHII
EMLH/FPGM FABR.MEKAN./FABRI.MECÁNIC. SOLDADURA ETA GALDARAGINTZA/SOLDADURA Y CALDERERÍA GOIZEZ/MATUTINO 1º CFGM A/D
OMLH/FPGB FABR.MEKAN./FABRI.MECÁNIC. ELEMENTU METALIKOEN FABRIKAZIOA (SOLDADURA-GALDARAGINTZA)/FABRICACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS (SOLDADURA-CALDERERÍA) GOIZEZ/MATUTINO 1º CFGB D
ELGOIBAR
CIFP MEKA LHII
EMLH/FPGM OSASUNGINTZA/SANITARIA ERIZAINTZAKO ZAINTZA OSAGARRIAK/CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA GOIZEZ/MATUTINO 1º CFGM A/D
LHEI/FPCE GARR. ETA IBILG. MAN/TRANSP. Y MANT. VEH. IBILGAILU HIBRIDO ETA ELEKTRIKOEN SISTEMEN MANTENTZE ETA SEGURTASUNA/MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD EN SISTEMAS DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS GOIZEZ/MATUTINO ESPECIALIZACIÓN D
GMLH/FPGS GIZ.KUL.ZER./SER.SOCIOC.COMUN. KOMUNIKAZIO-BITARTEKOTZA/MEDIACIÓN COMUNICATIVA GOIZEZ/MATUTINO 1º CFGS D
EMLH/FPGM GARR. ETA IBILG. MAN/TRANSP. Y MANT. VEH. IBILGAILU HIBRIDO ETA ELEKTRIKOEN MANTENTZE-LANA/MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS GOIZEZ/MATUTINO 1º CFGS D
HERNANI
CIFP DE INNOVACION SOCIAL LHII
GMLH/FPGS INFORM. ETA KOMUNIK./INFORM. Y COMUNIC. SARE-INFORMATIKA SISTEMEN ADMINISTRAZIOA/ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED GOIZEZ/MATUTINO 1º CFGS D
EMLH/FPGM ELEK.ELEKTRO./ELECTRI.ELECTRÓ INSTALAZIO ELEKTRIKO ETA AUTOMATIKOAK/INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS GOIZEZ/MATUTINO 1º CFGM B+
EMLH/FPGM INFORM. ETA KOMUNIK./INFORM. Y COMUNIC. MIKROINFORMATIKA-SISTEMAK ETA SAREAK/SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES GOIZEZ/MATUTINO 1º CFGM D
LHEI/FPCE FABR.MEKAN./FABRI.MECÁNIC. FABRIKAZIO GEHIGARRIA/FABRICACIÓN ADITIVA ARRATSALDEZ/VESPERTINO ESPECIALIZACIÓN D
AZKOITIA
CIFP IZARRAITZ LANBIDE HEZIKETA LHII
LHEI/FPCE ELEK.ELEKTRO./ELECTRI.ELECTRÓ ERAGIKETA-TEKNOLOGIEN INGURUNEETAN ZIBERSEGURTASUNA/CIBERSEGURIDAD EN ENTORNOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE OPERACIÓN GOIZEZ/MATUTINO ESPECIALIZACIÓN D
EMLH/FPGM ZURA, ALTZAR. KORTXO/MAD., MUEBL. Y CORCH ZURA PROZESATZEA ETA ERALDATZEA/PROCESADO Y TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA GOIZEZ/MATUTINO 1º CFGM D
LHEI/FPCE INFORM. ETA KOMUNIK./INFORM. Y COMUNIC. INFORMAZIOAREN TEKNOLOGIEN INGURUNEETAN ZIBERSEGURTASUN/CIBERSEGURIDAD EN ENTORNOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GOIZEZ/MATUTINO ESPECIALIZACIÓN D
OÑATI IES OÑATI BHI GMLH/FPGS GORP.KIROL.EKINTZAK/ACT.FISICAS-DEPORTI EGOKITZE FISIKOA/ACONDICIONAMIENTO FÍSICO GOIZEZ/MATUTINO 1º CFGM D