Hemen zaude: Hasiera Hezkuntza Eskaintza Prestakuntza Arautua Hezkuntza Zikloak Instalazioa eta mantenimendua Hozteko eta Girotzeko Instalazioak

Hozteko eta Girotzeko Instalazioak

FamiliaInstalazioa eta mantenimendua
MailaErdi mailakoa
Duracion2000 ordu

Betebeharrak

Zuzeneko sarrera

• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua edo ikasketa-maila handiagoko titulua edukitzea.
• Teknikari edo teknikari laguntzaile titulua edukitzea, edo ondorio akademikoetarako baliokidea den besteren bat.
• Batxilergo Bateratu Balioaniztunaren (BBB) bigarren kurtsoa gainditu izana. 


Azterketa bidezko sarrera (aurreko baldintzaren bat betetzen ez dutenentzat)

• Erdi-mailako heziketa-zikloetarako sarbide-proba gainditu izana (proba egiten den urtean hamazazpi urte, gutxienez, beteta eduki beharko da).

  

Lortutako gaitasunak

• Instalazioak dokumentazio teknikoaren arabera zuinkatzea, muntaiaren bideragarritasuna ziurtatzeko; eskumen-arazoak ebatzita eta bestelako gorabeheren berri emanda.
• Hozteko, girotzeko eta aireztatzeko instalazioekin lotutako sistema elektrikoak, eta erregulazio eta kontrolekoak kalitate- eta segurtasun-baldintzetan muntatzea, haien funtzionamendua ziurtatuta.
• Hozteko, girotzeko eta aireztatzeko instalazioak mantendu eta muntatzeko mekanizazio- eta lotura-teknikak aplikatzea, kalitateko, segurtasuneko eta ingurumenarekiko errespetuko baldintzetan.
• Instalazioen parametroak neurtzea, eta horien probak eta egiaztapenak egitea, bai funtzionalak, bai arauzkoak; haien funtzionamendua egiaztatu eta doitzeko.
• Instalazioen tresneriaren eta elementuen disfuntzioak aurkitu eta diagnostikatzea, beharrezko bitartekoak eskatutako segurtasunaz erabilita eta ezarritako prozedurak aplikatuta.
• Instalazioen tresneria eta elementuak konpondu, mantendu eta ordezkatzea, kalitateko, segurtasuneko eta ingurumenarekiko errespetuko baldintzetan; funtzionamendu-baldintzak ziurtatu eta berrezartzeko.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.


Irteerak

Irtenbide laboralak

• Instalazio komertzialetako hotz-teknikari instalatzailea.
• Instalazio komertzialetako hotz-teknikari mantentzailea.
• Prozesu industrialetako hotz-teknikari instalatzailea.
• Prozesu industrialetako hotz-teknikari mantentzailea.
• Girotzeko tresneriaren, aireztatzeko/erauzteko tresneriaren, banaketa-sareen eta tresneria terminalaren instalatzailea/muntatzailea.
• Girotzeko tresneriaren, aireztatzeko/erauzteko tresneriaren, banaketa-sareen eta tresneria terminalaren mantentzailea/konpontzailea.

 

LAN-IRTENBIDEAK:

Profesional honek instalazio termikoak eta fluidokoak muntatu eta mantentzeko enpresetan dihardu, hozte komertzialeko, hozte industrialeko eta girotzeko azpisektoreekin lotutako enpresetan, bai eraikuntza eta obra zibilen sektorean, bai eta sektore industrialean ere.

 

Beste ikasketak

• Goi-mailako heziketa-zikloetarako sarbide-proba egiteko prestaketarekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

 

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

• Fluor-gasen hoztaileen edozein kargako hozteko sistemak dituen tresneria manipulatzea.
• Hotz-teknikari profesionala.
• Hozteko eta girotzeko instalazioetako teknikariaren tituluak eta Beroa sortzeko instalazioetako teknikariaren tituluak, biek batera, eraikinetako instalazio termikoetako txartel profesionala ematen dute.

 

Formazio plana

Modulua (ikasgaia)Gutxigorabeherako orduak
Hozteko eta girotzeko instalazioen konfigurazioa

168

Enpresa eta ekimen sortzailea

66

Lantokiko prestakuntza

380

Laneko prestakuntza eta orientabidea

99

Ingeles teknikoa

33

Instalazio elektrikoak eta automatismoak

231

Makina eta tresneria termikoak

264

Merkataritzako hotz-tresneria muntatzea eta mantentzea

105

Girotzeko, aireztatzeko eta erauzteko instalazioak muntatzea eta mantentzea

189

Industriako hotz-instalazioak muntatzea eta mantentzea

168

Instalazioak muntatzeko teknikak

297

Ikastetxeak

MailaEreduaEskaintzaGehigarria
CIFP Don Bosco LHIIErdi mailakoaA-D ereduaEgunez2 ziklo, 3 urte+Eskaintza Partziala+Ethazi
CIFP Usurbil LHIIErdi mailakoaA-B-D ereduaEgunez2 ziklo, 3 urte