Eraikuntza

FamiliaEraikuntza eta obra zibilak
MailaErdi mailakoa
Duracion2000 ordu

Betebeharrak

Zuzeneko sarrera

• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua edo ikasketa-maila handiagoko titulua edukitzea.
• Teknikari edo teknikari laguntzaile titulua edukitzea, edo ondorio akademikoetarako baliokidea den besteren bat.
• Batxilergo Bateratu Balioaniztunaren (BBB) bigarren kurtsoa gainditu izana. 


Azterketa bidezko sarrera (aurreko baldintzaren bat betetzen ez dutenentzat)

• Erdi-mailako heziketa-zikloetarako sarbide-proba gainditu izana (proba egiten den urtean hamazazpi urte, gutxienez, beteta eduki beharko da).

  

Lortutako gaitasunak

• Enkofratuak lantzea eta muntatzea, zuinketaren arabera kokatuz eta osotasunaren egonkortasuna eta zurruntasuna bermatuz.
• Hormigoi armatuko elementuak gauzatzea, eta, horretarako, armadurak lantzea eta kokatzea eta hormigoia obran jartzen laguntzea.
• Igeltserotzako bistako fabrikak eraikitzea, baita harriz, adreiluz eta blokez estaltzekoak ere, kokalekua zuinkatuta eta aginduak beteta.
• Zapiatuak, emokadurak eta gehitzeak morteroekin, oreekin eta hormigoiekin egitea, berdingidatu gabeko eta gidari bidezko teknikak aplikatuta.
• Estalkietako lanak egitea, eta, eginkizun horretan, maldak eta isurialde triangeluarrak egiteko sistemak gauzatzea eta isolamendua, iragazgaiztea, elementu osagarriak eta estaldurako materialak antolatzea.
• Urbanizazio-lanak egitea, zoladurak eta erregistroak gauzatuta eta presiorik gabeko eroanbide linealak eta elementu osagarriak eta bereziak antolatuta.
• Paramentu horizontalak eta bertikalak estaltzea, eta horretarako, pieza zurrunen, xaflatzeen eta alikatatzeen bidezko zoladura-lanak egitea eta lautasuna eta junturen ezarpen egokia ziurtatzea.
• Igeltserotzako eta hormigoiko lanak antolatzea, eta, zeregin horretan, jarduerak planifikatzea eta materialak, giza baliabideak, bitartekoak eta tresneria esleitzea eta egokitzea.
• Igeltserotza- eta hormigoi-lanak baloratzea, obra-unitateak neurtzea eta aurrekontuak egitea.
• Eraikuntza-planoak interpretatzea, haren elementuak identifikatuta eta dimentsioak lortuta.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.


Irteerak

Irtenbide laboralak

• Taldeburua.
• Igeltseroa.
• Hormagina.
• Miren ofiziala.
• Zoladura-jartzailea.
• Saneamendu-sareko putzuzaina.
• Enkofratzailea.
• Burdinlaria.
• Teilatugilea.
• Arbel-langilea.
• Estalduren aplikatzailea.
• Alikatatze-zolatzailea.
• Eraikinetako eta obra zibileko iragazgaizte-sistemen instalatzailea.
• Terraza-iragazgaizlea.

 

LAN-IRTENBIDEAK:

Profesional honek eraikuntzaren sektorean dihardu, eraikuntzako enpresa txiki, ertain eta handietan, eta administrazio publikoetan, besteren nahiz norberaren kontura; eraikuntzan eta obra zibilean eraikitzeko, birgaitzeko, mantentzeko eta eraberritzeko igeltserotza- eta/edo hormigoi-lanak egiten.

   

  Beste ikasketak

  • Goi-mailako heziketa-zikloetarako sarbide-proba egiteko prestaketarekin.
  • Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
  • Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

   

  Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

  Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

   

  Formazio plana

  Modulua (ikasgaia)gutxigorabeherako orduak
  Eraikuntza 132
  Estalkiak 132
  Enpresa eta ekimen sortzailea   63
  Enkofratuak 168
  Fabrikak 198
  Lantokiko prestakuntza 380
  Laneko prestakuntza eta orientabidea   105
  Hormigoi armatua 105
  Iragazgaizteak eta isolamenduak 66
  Ingeles teknikoa 33
  Eraikuntza-planoen interpretazioa 99
  Urbanizazio-obrak 132
  Eraikuntza-lanen antolamendua 99
  Estaldurak 99
  Zolatze-, alikatatze- eta xaflatze-lanak 189

  Ikastetxeak

  MailaEreduaEskaintzaGehigarria
  LHII EAGI Erdi mailakoaA-D ereduaEgunez