Hemen zaude: Hasiera Hezkuntza Eskaintza Hezkuntza Eskaintza Proba Libreak 2017

Proba Libreak 2017

 

Teknikariaren edo goi-mailako teknikariaren titulua lortu nahi baduzu, gainditu nahi duzun/dituzun modulura/moduluetara aurkez zaitezke (nahi baduzu, prestakuntza-ziklo osora aurkez zaitezke), proba libre balia ditzakezu.

 

Erdi-mailako Heziketa Zikloak

 • 18 urte izan beharko duzu, edo urte natural horretan 18 urte bete beharko dituzu, eta
 • Ondorengo ikasketaren bat eduki beharko duzu:

- Bigarren Hezkuntza edo Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu titulazio izatea

- teknikari edo teknikari laguntzaile titulua izatea

- BBBko edo IEEko 2. maila gainditua izana

- Arte Aplikatu eta Lanbide Artistikoko 1963ko planeko ikasketen hirugarren maila gainditu izana. edo komunetako bigarren maila esperimentala

- Ikasketa-ondorioetarako goikoen baliokidetzat jo den beste ikesketaren bat gainditu izana

- Erdi mailako prestakuntza-zikloetara sartzeko probak gainditu izana

- Hogeita bost urtetik gorakoek unibertsitatean sartzeko duten proba gainditu izana

 

Goi-mailako Heziketa Zikloak

 • 20 urte beteta izan beharko duzu edo proba egiten den urte naturalean, edo 19 urte baldin eta Teknikari titulua baduzu eta
 • Ondorengo ikasketaren bat eduki beharko duzu:

-  Batxilergoko titulua izatea

- Batxilergo Esperimentaleko bigarren maila gainditua izatea

- UBI edo Unibertsitate Aurrekoa gainditu izana

- Unibertsitate titulu bat edo pareko bat izatea

- Goi-mailako prestakuntza-zikloetara sartzeko probak gainditu izana

- Hogeita bost urtetik gorakoek unibertsitatean sartzeko duten proba gainditu izana

 

 

Proba libreak izango duten tituluen zerrenda

Gaur egun gure Erkidegoan Lanbide Heziketako hainbat titulu Hezkuntzako Lege Organikoan (LOE) dute babes; beste batzuek, berriz, LOGSEk babesten ditu. Eta azken hauen artean bereizi behar ditugu aurrez aurre eskainitako tituluak eta iraungitzeko bidean daudenak

LOE Tituluak

Aldez aurretik matrikulatuta egon diren eta aurrez aurreko erregimeneko deialdi-kopurua agortu duten ikasleentzat dira proba hauek. Horretaz gain baldintza akademikoak eta adinari dagozkionak bete beharko dituzte

Proba libreetarako LOE titulu-zerrenda

 

Aurrez aurre eskainitako LOGSE tituluak

Aldez aurretik matrikulatuta egon diren ikasleentzat dira proba hauek, edo, bestela, aldez aurretik titulua lortzeko probetara aurkeztu direnentzat. Horretaz gain baldintza akademikoak eta adinari dagozkionak bete beharko dituzte

Aurrez aurre eskainitako LOGSE tituluak

 

Iraungitzeko bidean dauden LOGSE tituluak

Titulu hauek aurki desagertu egingo dira. Deialdi hau azken edo azken aurreko aukera izan ahal da proba libreetara aurkezteko titulua lortzeko. Aurrez aurre eskainitako LOGSE titulua lortzeko baldintza berberak dira aplikatzekoak kasu honetan

Azken deialdi librea geratzen deneko LOGSEko tituluak

Azken bi deialdi libre geratzen direneko LOGSEko tituluak

  *Ikasle berak ezin izango du ikasturte berean matrikulatu teknikariaren eta goi-mailako teknikariaren tituluak lortzeko probetan Autonomia-Erkidego batean baino gehiagotan. Baldintza hori ez betetzeak matrikula deuseztatzea ekarriko du berekin.

  EHAA-2016eko Azaroak 11

   

   

  Matrikula epea

  Matrikula 2017ko martxoaren 6tik 17ra bitartean egin beharko da, bi egun horiek barne.

  Probak 2017ko ekainaren 5tik 23ra bitartean -bi egun horiek barne- egingo dira, ikastetxe bakoitzak ezartzen duen egutegira egokituz.

   

   

  Tasak ordaintzea

  • Azterketa-eskubideak ordaintzeko azken eguna 2017ko apirilaren 7a izango da .
  • Matrikulak balioa izan dezan, azterketa egiteko eskubideei dagokien tasa ordaindu beharko da

   

   

  Matrikula egin ahal izango duzun Ikastetxeak

   Matrikula egin ahal izango da, heziketa-ziklo osorako edo lanbide-moduluetarako.

   Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren mendeko ikastetxe publikoetan egingo da, baimenduak dituzten heziketa-zikloetan, baldin eta araubide arruntean ikasleak lehen ikasturtean zein bigarrenean matrikulatuta badituzte.

    

  Lantokiko Prestakuntzako eta Proiektuko Moduluak

  Lantokiko Prestakuntzako modulurako presentziazkoa izango da.

  Lantokiko Prestakuntzako modulua Heziketa-Zikloko gainerako modulu profesionalak bukatu ondoren egin beharko da -hala dagokionean, proiektuarena izan ezik-, eta kasuan kasuko curriculumean adierazitako iraupena izango du.

  Modulu honetan izena emateko matrikularen epea eta presentziazko ikasleentzakoa berbera izango dira. Hala ere, horretarako behar den dokumentazioa erakutsiz salbuespena eskatzen duten ikasleak, proba libreetarako deialdiak, urtero ezartzen duen aldian matrikulatu ahal izango dira lanbide-modulu honetan.

  Presentziazko ikasleentzat aurreikusitako aldi berean egingo dute matrikulatutako ikasleek Lantokiko Prestakuntzako modulua, eta ikasle horiek jasotzen duten tratamendu bera jasoko dute jarraipenean, ebaluazioan eta kalifikazioan. Hala ere, Lantokiko Prestakuntzako modulua egiteko nahiko ikaslek eman badute izena, beste talde bat antolatu ahalko da prestakuntza beste aldi batean egiteko.

   

  Titulua Eskatzea

  Deialdian adierazitako probak bukatzean Heziketa-Ziklo jakin bateko modulu profesional guztiak gainditu dituztenek kasuan kasuko titulua eskatu ahalko dute.

  Dena den, 32/2008 DEKRETUko 11. artikuluan zehazten den eskaintzan ikasi dutenak proba hauetan matrikulatu eta aurkeztu badira, titulua eskatu baino lehen, egiaztatu egin beharko dute 2008/06/19ko AGINDUko 3. artikuluan ezarritako ikasketa-betekizunak betetzen dituztela.

   

  Informazio gehio Hezkuntza Saileko web orrian