Lanbide Heziketako Ikastetxe Publikoen Elkartea

Espezializazioak

3. urtean eta enpresarekin lotura estuan egiten diren zikloak dira. Enpresen eta  ekoizpen sektoreen kualifikazio bereziko beharrizanak betetzera bideratuta daude. 

Familia
ESPEZIALIZAZIOA Eusk
ESPECIALIZACIÓN Gazt
Ikastetxea
Curso / titulación
Kurtsoa-titulazioarekin
Programa-Dual-Certificado
- ZertifikazioaInformatika ZIBERSEGURTASUNA INFORMAZIOAREN TEKNOLOGIEN INGURUNEAN  CIBERSEGURIDAD EN ENTORNOS DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Uni-Eibar-Ermua BHI (D-eredua) x  
Zubiri-Manteo BHI
Informatika ZIBERSEGURTASUNA ERAGIKETA-TEKNOLOGIEN INGURUNEAN CIBERSEGURIDAD EN ENTORNOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE OPERACIÓN EASO Politeknikoa LHII x
Osasungintza Terapia genikoko sendagaien fabrikazio industriala eta kalitate-kontrola FABRICACIÓN INDUSTRIAL Y CONTROL DE CALIDAD DE MEDICAMENTOS DE TERAPIA GÉNICA Don Bosco LHII   x
Plaiaundi BHI
AUTOMOZIOA Ibilgailu elektriko eta hibridoen mantentze-lanak Mantenimiento de vehiculos electricos e hibridos Don Bosco LHII x  
Meka LHII
Osasungintza Kultibo zelularrak CULTIVOS CELULARES EASO LHII x  
Fabrikazio Mekanikoa Fojaketa prozesuen diseinua eta ekoizpena  Diseño y producción de procesos  Miguel Altuna LHII   x
Fabrikazio Mekanikoa Fabrikazio adimenduna  Fabricación inteligente   Miguel Altuna LHII x  
Fabrikazio Mekanikoa Etekin Handiko Mekanizazioa Fabricación aditiva IMH x  
Fabrikazio Mekanikoa Abiadura altuko eta errendimendu altuko material berezien mekanizazio aurreratua. Mecanizado avanzado de materiales especiales en alta velocidad y alto rendimiento. IMH LHII   x
Instalazio-mantenua Fabrikazio aurreratuko makina-erremintako proiektuak puntuan jartzea. Puesta a punto de proyectos de máquina herramienta de fabricación avanzada. IMH LHII   x
Elektrizitate eta Elektronika Ekipo elektroniko integratuen garapena (Embedded) Desarrollo de equipos electrónicos integrados (Embedded) Armeria LHII   x
Fabrikazio Mekanikoa Kalitate kontrol metrologikoa Control de calidad metrológico Armeria LHII   x