Lanbide Heziketako Ikastetxe Publikoen Elkartea

Lanbide Heziketako Gida 2021-2022

2022-01-04T17:44:00+01:00 2022-01-04T17:44:00+01:00 2022-01-04T17:44:00+01:00
Lanbide Heziketako Gida 2021-2022

Ikaslan Gipuzkoak 2022rako Lanbide Heziketako gida publikatu du.

Lanbide Heziketa ezagutzeko gida osatuena.

Publikazioa paperean eta PDF formatoan, sarean banatzeko atera da. Bertan agertzen dira Lanbide Heziketaren informazioak, argibideak eta atala ugari: Ibilbidea, estruktura, metodologiak, sartzeko baldintzak eta orientaziorako atalak. Horrez gain Oinarrizko, Erdi Mailako eta Goi Mailako sarbideak zeintzuk diren, Sarbide Probaren egitura,  LH ibilbideak, Unibertsitatean sartzeko bideak eta irteera profesionalak ere azaltzen dira.

Azkeneko atalean Gipuzkoako lanbide Heziketa Publikoan dauden ikastetxeak eta eskaintzen diren  Heziketa Zikloak aurkezten dira.

Gipuzkoako Ikastetxeetan, erakundeetan eta enpresetan banatzeko 12.000 ale atera dira eta urtarrilean zehar banatuko dira.

Web orrian ere  aurkitu dezakegu:  https://www.ikaslangipuzkoa.eus/eu/argitalpenak 

Aurkibidea / Indice

1. Lanbide Heziketa Zikloak eta Tituluak (Oinarrizkoa, Erdi eta Goi mailakoa)
Ciclos formativos y Títulos de Formación (Formación Básica, Grado Medio y Grado Superior) ........................................................4
2. Ziklo bat egiteko aukerak (Hasierakoa, Urrutikoa eta Partziala)
Formas de cursar un ciclo (Inicial, a Distancia y Parcial)......................................5
3. Zikloetara sartzeko baldintzak / Condiciones de acceso a los ciclos.........................7
4. Sarbide-proba / Prueba de acceso.......................................................8
5. Formakuntza Enpresetan (LP, Duala) / Formación en Empresas (FCT, Dual).....................10
6. Internazionalizazioa / Internacionalización..................................................13
7. Prestakuntza-ondoko harremana enpresekin
Relación con las empresas posterior a la formación...........................................................14
8. Ikaskuntzako Bitartekaritza zerbitzua
Servicio de Mediación de Aprendizaje..................15
9. Enplegurako Prestakuntza ikastaroak
Cursos de Formación para el Empleo..................16
10. Gaitasun Ziurtagiriak / Certificados de Profesionalidad.............................16
11. Ikasketak Egiaztatzea / Reconocimiento de Aprendizajes..........................18
12. Unibertsitatearekiko harremanak / Relación con la Universidad...................................19
13. Lanbide Heziketarako Berrikuntza zentroa
Centro de Innovación para la Formación Profesional.................................................................20
Jakinbai.eus / Laneki.................................................22
14. Hezkuntza Sistemaren Organigrama / Estructura del Sistema Educativo..........................24
Ikaslan Gipuzkoako Ikastetxeen LH eskaintza 2021/22. Laburpen taulak.
Oferta 2021/22 de FP en Centros de Ikaslan Gipuzkoa.Tablas resumen.................................25
Hezkuntza eskaintza Zentroen arabera
Oferta Educativa por Centros........................................30