FormaNAEN Mobilité Eus-Naf-NouvAki

GARAPEN JASANGAR_IKONOAK1_kartela.jpg

2. ODD COP POCTEFA-FormaNAEN// ODD Session. 2021-10-6. Ça va être "on-line".


- Destinations au développement durable dans les filières Administration et l'Automobile

Le 6 octobre se déroulera une session qui réunira les collèges d'Euskadi, de Navarre et de Nouvelle-Aquitaine, organisée par Ikaslan Gipuzkoa et TKNIKA. Regardez le programme et le formulaire d'inscription:  https://forms.gle/XNECbAkwr4qEW6Zw8 

1. CoP POCTEFA-FormaNaen  GJH Jardunaldia // ODD Session  // Jornada ODS. 2021-05-20

EUS: POCTEFA FORMANAEN Proiektuaren baitan “Nola landu Ikastetxean  GJH (Garapen Jasangarrirako Helburuak 2030)” “ON-LINE” 5 saio  antolatu dira 2020ko Maiatzean hasi eta 2022ko Maiatza bitartean:

1. SAIOA:  Garapen Jasangarrirako Helburuen (GJH) azterketa eta Euroeskualdeko Lanbide Heziketako Ikastetxeetan duten aplikazioa.

Maiatzaren 20, osteguna, 9:00-12:00 bitartean  Izen-ematea 36 pertsona

Ondorengo saioak:

2. SAIOA: GJH lantzea CoPetako lantaldeetan (Automozioa eta Administrazioa)

3. SAIOA: Tailerra: ikastetxeetan GJHak aplikatzea erronken bidez

4. SAIOA:  Hiru lurraldeetako ikastetxeen arteko ekintzak sustatzea

5. SAIOA: Printzipio horizontalen jardunbide egokien gida

ES: En el marco del Programa POCTEFA FORMA NAEN, y en base al proyecto "Cómo trabajar en el centro los ODS 2030 (Objetivos de Desarrollo Sostenible)  se han organizado 5 sesiones" on-line " desde Mayo de 2020 hasta Mayo de 2022:

1ª SESION: Análisis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su aplicación en los Centros de Formación Profesional de la Eurorregión.

 20 de mayo, jueves, de 9:00 a 12:00 h. 

Inscripción 36 personas

Sesiones posteriores:

2ª SESION: Trabajar los ODS en los grupos de trabajo de las COPS (Automoción y Administración)

3ª SESION : Relizar talleres para aplicar los principios horizontales en los centros educativos mediante retos

4ª SESION : Fomentar acciones conjuntas entre centros de los tres territorios

5ª SESION: Guía de buenas prácticas de principios horizontales 

FR:  Dans le cadre du projet POCTEFA FORMA NAEN, afin d’aborder la question de « Comment  travailler dans les centres de formation les ODD (Objectifs de Développement Durable 2030), nous allons organiser 5 séances « en ligne » entre mai 2020 et mai 2022 :

 1er Session : Analyse des objectifs ODD et leur applications dans les centres de Formation Professionnel/ Apprentissage de l’Eurorégion

Jeudi 20 mai, entre 9h et 12h

Inscription 36 personnes

Suivantes sessions :

2ème SESSION: Atelier de travail autour des ODD à travers des COP dans les filières Automobile et Gestion Administrative.

3ème SESSION. Atelier sur la mise en œuvre des ODD dans les centres, utilisant une méthode de défis

4ème SESSION : Favorisation des actions entre les centres des trois territoires

5ème  SESSION: Guide de bonnes pratiques sur les principes horizontaux

Bideoa:Eus

Video:Es

Vidéo:Fr

Forma_NAEN1.jpg

Euroeskualdeko lan merkatuan txertatzeko mugaz gaindiko prestakuntza garatzea. Lanbide Heziketako edo ikasketa Teknikoetako Ikasleen mobilitatea sustatzeko proiektua

FormaNAEN Proiektuaren helburua da lurraldeko beste eragile batzuekin lankidetzan aritzea eskaintza kualifikatuagoa eta bideratuagoa eta mugaz gaindiko errealitateetara hobeto egokitzen den prestakuntza.

- Mapa-Kartografia

- Itzulpenak

- Inkesta FormaNAEN

- Tituluen Homologazioak

- Euroherrialdeak: Euskadi-Akitania Berria -Nafarroa

Mapa.jpg

INKESTAREN AURKEZPENA

Forma_NAEN1.jpg

Développement de la formation transfrontalière à l'implantation sur le marché du travail européen. Projet de promotion de la mobilisation des étudiants en Formation Profesionale ou en apprentissage technique.

Le projet FormaNAEN vise à coopérer avec d'autres sous-traitants du territoire avec des offres plus qualifiées et plus orientées, une formation mieux adaptée aux réalités transfrontalières.

- Mapa-Cartographie

- Traductions

- Enquête FormaNAEN

- Homologie des titres.

- Eurorégion: Euskadi- Nouvelle Aquitania Berria -Nafarroa

Mapa.jpg