CIFP Aretxabaleta Lanbide Eskola LHII

Helbidea
Etxebarri z/g, Aretxabaleta
Lurraldea
Gipuzkoa
Telefonoa
0034 943797900
Email
ia@iaretxabaleta.com
Web
www.iaretxabaleta.com
Zuzendaria
Joseba Beristain Iñarra
Nazioartekotzea
Aitor Valero Argarate A.valero@iaretxabaleta.com
Mota
Publikoa
Ikasketa maila
  • Goi maila
  • Erdi maila
  • Langile langabetuen enplegurako prestakuntza
Lanbide arloak
F
a
b
r
i
k
a
z
i
o

m
e
k
a
n
i
k
o
a

O
s
a
s
u
n
a

G
i
z
a
r
t
e

e
t
a

k
u
l
t
u
r
a

z
e
r
b
i
t
z
u
a
k

G
a
r
r
a
i
o
a

e
t
a

i
b
i
l
g
a
i
l
u
e
n

m
a
n
t
e
n
t
z
e

l
a
n
a
k
Ikasleak
<250