IES Zubiri-Manteo BHI

Address
Paseo Jose Miguel Barandiaran Pasealekua 10-12, Donostia
Territory
Gipuzkoa
Phone
0034 943278700
Email
bhi@zubirimanteo.com
Web
www.zubirimanteo.com
Director
Esther Davó
Internationalization
Elixabete Rikondo erikondo@zubirimanteo.com Susana eta Jone international@zubirimanteo.com
type
Público
Ikasketa mailak
Families
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
c
i
ó
n

y

g
e
s
t
i
ó
n

C
o
m
e
r
c
i
o

y

m
a
r
k
e
t
i
n
g

H
o
s
t
e
l
e
r
í
a

y

t
u
r
i
s
m
o

I
n
f
o
r
m
á
t
i
c
a

y

c
o
m
u
n
i
c
a
c
i
o
n
e
s
Students
500-750