CIFP de Innovación Social-Gizarte Berrikuntzako LHII

Address
Karmelo Labaka 7, Hernani
Territory
Gipuzkoa
Phone
0034 943551958
Email
idazkaritza@hernanilanh.eus
Web
www.hernanilanh.eus
Director
Ainitze Blanco
Internationalization
Amaia Galarza agalarza@hernanilanh.eus
type
Público
Ikasketa mailak
Families
E
l
e
c
t
r
i
c
i
d
a
d

e
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a

F
a
b
r
i
c
a
c
i
ó
n

m
e
c
á
n
i
c
a

I
n
s
t
a
l
a
c
i
ó
n

y

m
a
n
t
e
n
i
m
i
e
n
t
o

S
e
r
v
i
c
i
o
s

s
o
c
i
o
c
u
l
t
u
r
a
l
e
s

y

a

l
a

c
o
m
u
n
i
d
a
d
Students
<250