CIFP Aretxabaleta Lanbide Eskola LHII

Address
Etxebarri z/g, Aretxabaleta
Territory
Gipuzkoa
Phone
0034 943797900
Email
ia@iaretxabaleta.com
Web
www.iaretxabaleta.com
Director
Joseba Beristain Iñarra
Internationalization
Aitor Valero Argarate A.valero@iaretxabaleta.com
type
Público
Ikasketa mailak
Families
F
a
b
r
i
c
a
c
i
ó
n

m
e
c
á
n
i
c
a

S
a
n
i
d
a
d

S
e
r
v
i
c
i
o
s

s
o
c
i
o
c
u
l
t
u
r
a
l
e
s

y

a

l
a

c
o
m
u
n
i
d
a
d

T
r
a
n
s
p
o
r
t
e

y

m
a
n
t
e
n
i
m
i
e
n
t
o

d
e

v
e
h
í
c
u
l
o
s
Students
<250