Lycée professionnel privé Beau Frêne

Helbidea
Boulevard Édouard Herriot, 64051 Pau
Lurraldea
Nouvelle-Aquitaine
Telefonoa
00335 59 72 07 72
Email
contact@immac-pau.com
Web
www.immac-pau.com
Mota
Itunpeko eskola pribatua
Ikasketa maila
  • Goi maila
  • Erdi maila
Lanbide arloak
E
r
a
i
k
u
n
t
z
a

e
t
a

o
b
r
a

z
i
b
i
l
a

E
n
e
r
g
i
a

e
t
a

u
r
a

I
n
s
t
a
l
a
t
z
e
a

e
t
a

m
a
n
t
e
n
t
z
e
a

E
l
e
k
t
r
i
z
i
t
a
t
e
a

e
t
a

e
l
e
k
t
r
o
n
i
k
a

F
a
b
r
i
k
a
z
i
o

m
e
k
a
n
i
k
o
a

F
i
s
i
k
a

S
e
g
u
r
t
a
s
u
n
a

e
t
a

i
n
g
u
r
u
m
e
n
a

Z
u
r
g
i
n
t
z
a
,

a
l
t
z
a
r
i
g
i
n
t
z
a

e
t
a

k
o
r
t
x
o
a

I
n
f
o
r
m
a
t
i
k
a

e
t
a

k
o
m
u
n
i
k
a
z
i
o
a
k

I
r
u
d
i

e
t
a

s
o
i
n
u
a
Zerbitzuak
  • Jantoki zerbitzua
  • Erresidentzia