CIFP Politécnico Easo Politeknikoa LHII

Helbidea
Aitzol Parkea 2, Donostia
Lurraldea
Gipuzkoa
Telefonoa
0034 943455422
Email
idazkaria@easo.eus
Web
www.easo.eus
Zuzendaria
Ángel del Río Carreño
Internationalization
Elena Fabraeuroproject@ieaso.com
Mota
Publikoa
Ikasketa maila
  • Goi maila
  • Erdi maila
  • Langile langabetuen enplegurako prestakuntza
Lanbide arloak
G
o
r
p
u
t
z

e
t
a

k
i
r
o
l

e
k
i
n
t
z
a
k

E
r
a
i
k
u
n
t
z
a

e
t
a

o
b
r
a

z
i
b
i
l
a

E
l
e
k
t
r
i
z
i
t
a
t
e
a

e
t
a

e
l
e
k
t
r
o
n
i
k
a

F
a
b
r
i
k
a
z
i
o

m
e
k
a
n
i
k
o
a

I
n
s
t
a
l
a
t
z
e
a

e
t
a

m
a
n
t
e
n
t
z
e
a

Z
u
r
g
i
n
t
z
a
,

a
l
t
z
a
r
i
g
i
n
t
z
a

e
t
a

k
o
r
t
x
o
a

O
s
a
s
u
n
a

S
e
g
u
r
t
a
s
u
n
a

e
t
a

i
n
g
u
r
u
m
e
n
a

G
i
z
a
r
t
e

e
t
a

k
u
l
t
u
r
a

z
e
r
b
i
t
z
u
a
k
Ikasleak
>1000

kutxa.jpgjaurlaritza.jpgaldundia.jpgfp.jpg