CI Escuela de Educadores-Hezitzaile Eskola II

Address
Calle Mayor 65, Pamplona
Territory
Nafarroa
Phone
848430970
Email
escuela.educadores@educacion.navarra.es
Web
https://escuelaeducadores.educacion.navarra.es
Director
Ana Herrera González
Internationalization
Jaime Tanco Lanas
type
Public
Ikasketa mailak
Families
S
p
é
c
i
a
l
i
t
é
s

s
a
n
i
t
a
i
r
e
s

e
t

s
o
c
i
a
l
e
s
-
T
r
a
v
a
i
l

S
o
c
i
a
l
Students
250-500