Hemen zaude: Hasiera Hezkuntza Eskaintza Prestakuntza Arautua Hezkuntza Zikloak Merkataritza eta marketina Salmentak eta merkataritza-espazioak kudeatzea

Salmentak eta merkataritza-espazioak kudeatzea

FamiliaMerkataritza eta marketina
MailaGoi mailakoa
Duracion2000 ordu

Betebeharrak

Zuzeneko sarrera

• Batxilergoko titulua edukitzea.
• Batxilergo esperimentaleko edozein modalitateko bigarren kurtsoa gainditu izana.
• Goi-mailako teknikari edo teknikari espezialista titulua edukitzea, edo ondorio akademikoetarako baliokidea den besteren bat.
• Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) gainditu izana.
• Edozein unibertsitate-titulazio edukitzea edo horren baliokidea. 


Azterketa bidezko sarrera (aurreko baldintzaren bat betetzen ez dutenentzat)

• Goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana (proba egiten den urtean 19 urte, gutxienez, beteta eduki beharko da, edo 18 urte teknikari titulua dutenen kasuan).

  

Lortutako gaitasunak

• Merkatuei buruzko informazio fidagarria lortzea, aztertzea eta antolatzea, estatistikako teknikak aplikatuta, eta informazio-sistema eraginkorra (MIS) ezartzea, marketin-ekintzak egiteko lagungarria izango dena.
• Merkataritza-estrategiak eta -ekintzak definitzea eta salmenta-indarrak kudeatzea eta, eginkizun horretan, merkataritza-jardueran esku hartzen duten eragileen informazioa lortzea eta prozesatzea eta baliabide teknikoak eta giza baliabideak antolatzea.
• Salmenta-plana lantzea eta produktuen eta/edo zerbitzuen merkaturatzea eta salmenta kudeatzea, merkaturatze-kanal bakoitzerako salmenta-teknika egokiak aplikatuta, betiere antolakundeak diseinatutako marketin-planean ezarritako helburuak lortzeko.
• Eskura dauden baliabideen eta espazioen aprobetxamendu egokia eta salgaien integritatea bermatuko duten baldintzetan antolatzea salgaiak biltegian, betiere ezarritako prozedurei jarraituta.
• Produkzio- eta banaketa-planetan materialen eta salgaien hornikuntza egitea eta kontrolatzea, eta, hala, antolakundeak eta/edo bezeroek ezarritako helburuak betetzeko kantitatea, kalitatea, lekua eta epeak ziurtatzea.
• Merkataritza-espazioak eta erakusleihoak ezartzeko eta muntatzeko lanak antolatzea eta gainbegiratzea, diseinu eta materialen zehaztapenak definituta, balizko bezeroak erakarriko dituen merkataritza-espazioaren irudia transmititzeko eta definitutako merkataritza-helburuak lortzeko.
• Merkataritza-espazioetan produktuen/zerbitzuen eta sustapen-ekintzen ezarpena antolatzea eta kontrolatzea, eta ezarritako merkataritza-helburuak lortzeko sustapen-kanpainen jardun-ildoak eta sortak zehaztea.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.


  Irteerak

  Irtenbide laboralak

  • Salmentaburua.
  • Merkataritzako ordezkaria.
  • Merkataritza-agentea.
  • Dendako arduraduna.
  • Denda bateko atal bateko arduraduna.
  • Saltzaileen koordinatzailea.
  • Telemarketin-gainbegiratzailea.
  • Merkataritzako erakusleiho-apaintzailea.
  • Merkataritza-espazioen diseinatzailea.
  • Salmenta-puntuko sustapenen arduraduna.
  • Merkataritza-espazioen ezarpeneko espezialista.

   

  LAN-IRTENBIDEAK:
  Profesional honek edozein produkzio-sektoretako enpresetan egingo du lan, batez ere merkataritza eta marketin publikoaren eta pribatuaren sektoreko enpresetan, produktuak eta zerbitzuak salerosteko jarduerak planifikatzeko, antolatzeko, kudeatzeko eta merkataritza-espazioak diseinatzeko, ezartzeko eta kudeatzeko funtzioak betez.

   

  Beste ikasketak

  • Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
  • Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
  • Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

   

   

  Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

  Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

   

  Formazio plana

  Modulua (ikasgaia)gutxigorabeherako orduak
  Erakusleiho-apainketa eta merkataritza-espazioen diseinua  165
  Lantokiko prestakuntza 360
  Laneko prestakuntza eta orientabidea 99
  Produktuak eta sustapenak salmenta-puntuan kudeatzea 99
  Enpresaren kudeaketa ekonomikoa eta finantzarioa 160
  Ingelesa 165
  Merkataritza-ikerketa 132
  Biltegiratze-logistika 100
  Hornikuntza-logistika 80
  Marketin digitala 198
  Salmenta-taldeen antolamendua 140
  Marketin-politikak 132
  Salmentak eta merkataritza-espazioak kudeatzeko proiektua   50
  Salmenta- eta negoziazio-teknikak 120

  Ikastetxeak

  MailaEreduaEskaintzaGehigarria
  IES Zubiri - Manteo BHIGoi mailakoaB ereduaEgunezHeziketa DUALA