Hemen zaude: Hasiera Hezkuntza Eskaintza Prestakuntza Arautua Hezkuntza Zikloak Kimika Produktu farmazeutikoak eta bioteknologikoak fabrikatzea

Produktu farmazeutikoak eta bioteknologikoak fabrikatzea

FamiliaKimika
MailaGoi mailakoa
Duracion

Betebeharrak

Zuzeneko sarrera

• Batxilergoko titulua edukitzea.
• Batxilergo esperimentaleko edozein modalitateko bigarren kurtsoa gainditu izana.
• Goi-mailako teknikari edo teknikari espezialista titulua edukitzea, edo ondorio akademikoetarako baliokidea den besteren bat.
• Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) gainditu izana.
• Edozein unibertsitate-titulazio edukitzea edo horren baliokidea. 


Azterketa bidezko sarrera (aurreko baldintzaren bat betetzen ez dutenentzat)

• Goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana (proba egiten den urtean 19 urte, gutxienez, beteta eduki beharko da, edo 18 urte teknikari titulua dutenen kasuan).

  

Lortutako gaitasunak

• Lan-eremuak eta zerbitzu osagarriak antolatzeko eta mantentzeko, produktuaren kalitatea ziurtatuta. 
• Produkzio-prozesuko jarduera guztietan ingurumena babesteko arauak eta laneko arriskuen prebentziokoak betetzeko. 
• Produktuaren kalitatea eta trazabilitatea bermatzeko, produkzio-prozesuko dokumentazioa eta datuen erregistroa kudeatuta. 
• Zerbitzu eta instalazio osagarriek beharrezko lan-baldintzak betetzen dituztela ziurtatzeko. 
• Fabrikazio-prozesuko eragiketak egiteko, tresneriaren funtzionamendua, abiaraztea eta geldiaraztea gainbegiratuta. 
• Farmazia-produktuak, bioteknologikoak eta antzekoak fabrikatzeko prozesuak kontrolatzeko, haien eraginkortasuna eta iraunkortasuna ziurtatuta. 
• Fabrikazio-prozesuan esku hartzen duten produktuen ezaugarriak zehazteko. 
• Interes bioteknologikoko organismoak, metabolitoak eta makromolekulak identifikatzeko, teknika bioteknologikoak aplikatuta. 
• Produkzio-prozesuan behar diren datu bioteknologikoak lortzeko, datu-baseak eta informatika-programak erabilita. 
• Produktu bioteknologikoak lortzeko, hazkuntza-teknikak eta bereizteko eta arazteko metodoak aplikatuta. 
• Farmazia-produktuak eta antzekoak lortzeko, teknika fisiko-kimikoak eta galenikoak erabilita. 
• Produktuak egokitzeko eragiketak egiteko, prozesuaren trazabilitatea ziurtatuta. 

 

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean. 

Irteerak

Irtenbide laboralak

• Produktu kimikoak fabrikatzeko eta egokitzeko makinen operadoreen arduraduna. 
• Produkzio-arloko gainbegiratzailea. 
• Egokitzeko arloko gainbegiratzailea. 
• Plangintza-arloko gainbegiratzailea. 
• Arloko koordinatzailea. 
• Erreaktoreko/biorreaktoreko taldeburua. 
• Kontrol-teknikaria. 
• Biltegiko koordinatzailea. 
• Fabrikazio-arduraduna. 
• Produktu bioteknologikoak erauzteko eta arazteko prozesuetako taldeburua. 
• Bioteknologiako areto zuriko taldeburua. 
• Prozesu-arloko eta bioteknologia-zerbitzuko gainbegiratzailea. 
• Prozesu bioteknologikoetako segurtasun-gainbegiratzailea. 

LAN-IRTENBIDEAK:

 

Profesional honek izaera publiko edo pribatuko farmazia-enpresetan, bioteknologikoetan eta antzekoetan egiten du lan. Enpresa horietan, sendagaiak eta osasun-produktuak, kosmetikoak eta elikagai jakin batzuk, farmazia-formak eta antzekoak, hala nola kosmetikoak, lurrinak, produktu dietetikoak, belar-dendakoak edo elikagai bereziak eta drogeriakoak produzitzeko edo egokitzeko arloetan garatuko du bere lana. Halaber, produktu bioteknologikoak lortzen lan egin dezake, bai jarduera nagusitzat organismo bizidunak edo horien osagaiak erabiltzea duten sektoreetan, eta bai jarduera nagusia ez izan arren, produktu eta prozesu batzuen gainean produkzio-teknika bioteknologikoak erabiliz berritzeko aukera izan dezaketen beste zenbaitetan. 

 

Beste ikasketak

• Lanbide-espezializazioko ikastaroak. 
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo bat, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita. 
• Unibertsitate-ikasketak, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita. 

 

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen. 

Formazio plana

• Produktu farmazeutikoak, bioteknologikoak eta antzekoak fabrikatzeko antolamendu- eta kudeaketa-lana. (99 o.) 
• Produktu farmazeutikoen, bioteknologikoen eta antzekoen kalitate-kontrola. (160 o.) 
• Industria farmazeutikoaren, bioteknologikoaren eta antzekoen eragiketak. (198 o.) 
• Bioteknologiako printzipioak. (154 o.) 
• Industria farmazeutikoaren, bioteknologikoaren eta antzekoen segurtasuna. (99 o.) 
• Industria farmazeutikoaren, bioteknologikoaren eta antzekoen arlo eta zerbitzu laguntzaileak. (165 o.) 
• Produkzio bioteknologikoko teknikak. ((120 o.) 
• Produkzio farmazeutikoko eta antzeko produkzioetako teknikak. (140 o.) 
• Industria farmazeutikoaren, bioteknologikoaren eta antzekoen araudia eta kontrola. (80 o.) 
• Produktu farmazeutikoak, bioteknologikoak eta antzekoak egokitzea eta biltegiratzea. (66 o.) 
• Prozesu-industrietako mantentze elektromekanikoa. (99 o.) 
• Produktu farmazeutikoak, bioteknologikoak eta antzekoak fabrikatzeko proiektua. (50 o.) 
• Ingeles teknikoa. (40 o.) 
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.) 
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.) 
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

Ikastetxeak

MailaEreduaEskaintzaGehigarria
CIFP Don Bosco LHIIGoi mailakoaA-B-D ereduaEgunez