Egokitze Fisikoa

FamiliaGorputz eta kirol ekintzak
MailaGoi mailakoa
Duracion2000 ordu

Betebeharrak

Zuzeneko sarrera

• Batxilergoko titulua edukitzea.
• Batxilergo esperimentaleko edozein modalitateko bigarren kurtsoa gainditu izana.
• Goi-mailako teknikari edo teknikari espezialista titulua edukitzea, edo ondorio akademikoetarako baliokidea den besteren bat.
• Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) gainditu izana.
• Edozein unibertsitate-titulazio edukitzea edo horren baliokidea. 


Azterketa bidezko sarrera (aurreko baldintzaren bat betetzen ez dutenentzat)

• Goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana (proba egiten den urtean 19 urte, gutxienez, beteta eduki beharko da, edo 18 urte teknikari titulua dutenen kasuan).

  

Lortutako gaitasunak

• Egokitze fisikoko programak eta ekitaldiak kudeatzea eta abian jartzea, haiek sustatzeko, garatzeko eta ikuskatzeko beharrezkoak diren baliabideak eta ekintzak antolatuz. 
• Egokitze fisikoko programetako parte-hartzaileen forma fisikoa, gaitasun motorra eta motibazioak ebaluatzea, datuak programen planteamendurako eta atzeraelikadurarako baliagarriak izateko moduan tratatuz. 
• Erabilera anitzeko gelako eta ingurune urtarreko egokitzapen fisikoa programatzea, parte hartzaileen, dauden baliabideen eta jarraipen-datuen arabera, entrenamendu-sistema egokiak eskainiz. 
• Musika-euskarriaren bidezko egokitze fisikoa programatzea, taldeen ezaugarrien, dauden baliabideen eta jarraipen-datuen arabera, jarduera koreografiatuen metodologia egokiena eskainiz. 
• Jarreraren kontroleko, ongizateko, mantentze funtzionaleko eta hidrozinesiako jarduerak programatzea, taldeen ezaugarrien, dauden baliabideen eta jarraipeneko datuen arabera, metodologia egokiena eskainiz. 
• Erabilera anitzeko gelako eta ingurune urtarreko egokitze fisikoko saioen edo jardueren ariketak diseinatzea eta sekuentziatzea era guztietako parte-hartzaileentzat, saioen faseetan helburuak eta dinamikaren intentsitatea errespetatuz. 
• Egokitze fisikoko ekitaldietan eta programetan parte hartzen duten teknikarien lana koordinatzea, eta jardueren arabera antolatzea. 
• Jarduerak gauzatzean istripuak dituzten parte hartzaileei oinarrizko arreta ematea, lehen laguntzak aplikatuz. 

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean. 

Irteerak

Irtenbide laboralak

• Gimnasioetako edo kiroldegietako erabilera anitzeko gelako eta ur-instalazioetako egokitzapen fisikoko entrenatzailea.
• Musikaren laguntzaz egiten den taldekako egokitzapen fisikoko entrenatzailea gimnasioetan, ur-instalazioetan edo kiroldegietan. 
• Entrenatzaile pertsonala. 
• Hidrozinesiako eta gorputz-zaintzako taldeetako irakaslea. 
• Egokitzapen fisikoko jardueren sustatzailea 
• Egokitze fisikoko jardueren animatzailea. 
• Egokitzapen fisikoko eta hidrozinesiako jardueren koordinatzailea. 
• Aerobic-eko, step-eko, indoor zikloko, uretako fitness-eko eta antzeko jardueretako monitorea. 
• Kolektibo berezientzako egokitzapen fisikoko jardueretako irakaslea.

• Ur instalazioetan soroslea. 

 

LAN-IRTENBIDEAK:

Profesional horrek arlo publikoan zein izaera pribatuko entitateetan lan egiten du; gimnasioetan, kirol zerbitzuetako enpresetan, kirol patronatuetan edo udal kirol-entitateetan, klubetan edo kirol elkarteetan, izaera sozialeko klubetan edo elkarteetan, turismo-enpresetan (hotelak, kanpinak eta bainuetxeak, besteak beste), langileentzako kirol-zerbitzuak dituzten enpresa handietan, zentro geriatrikoetan edo izaera sozialekoetan, kirol-federazioetan edo kirol-erakunde publikoetan (aldundiak eta kirol-zuzendaritza orokorrak, besteak beste). 

 

Beste ikasketak

• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin. 
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita. 
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita. 

 

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen. 

Formazio plana

• Gizarte-trebetasunak. (99 o.) 
• Egoera fisikioa baloratzea eta Istripuetan esku-hartzea. (198 o.) 
• Fitness-a erabilera anitzeko gelan. (240 o.) 
• Musika-euskarriaren bidezko egokitze fisikoko oinarrizko jarduerak. (198 o.) 
• Musika-euskarriaren bidezko egokitze fisikoko jarduera espezializatuak. (160 o.) 
• Egokitzapen fisikoa uretan. (198 o.) 
• Hidrozinesia-teknikak. (100 o.) 
• Jarreraren kontrola, ongizatea eta mantentze funtzionala. (198 o.) 
• Egokitzapen fisikoko proiektua. (50 o.) 
• Ingeles teknikoa. (40 o.) 
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.) 
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.) 
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

Ikastetxeak

MailaEreduaEskaintzaGehigarria
CIFP Easo Politeknikoa LHIIGoi mailakoaB ereduaEgunez
IES Uni Eibar - Ermua BHIGoi mailakoaA ereduaEgunez