Hemen zaude: Hasiera Hezkuntza Eskaintza Prestakuntza Arautua Hezkuntza Zikloak Gizarte eta Kultur Zerbitzuak Animazio soziokulturala eta turistikoa

Animazio soziokulturala eta turistikoa

FamiliaGizarte eta Kultur Zerbitzuak
MailaGoi mailakoa
Duracion2000 ordu

Betebeharrak

Zuzeneko sarrera

• Batxilergoko titulua edukitzea.
• Batxilergo esperimentaleko edozein modalitateko bigarren kurtsoa gainditu izana.
• Goi-mailako teknikari edo teknikari espezialista titulua edukitzea, edo ondorio akademikoetarako baliokidea den besteren bat.
• Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) gainditu izana.
• Edozein unibertsitate-titulazio edukitzea edo horren baliokidea. 


Azterketa bidezko sarrera (aurreko baldintzaren bat betetzen ez dutenentzat)

• Goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana (proba egiten den urtean 19 urte, gutxienez, beteta eduki beharko da, edo 18 urte teknikari titulua dutenen kasuan).

  

Lortutako gaitasunak

• Jardun soziokulturaleko proiektua egitea, testuingurutik eta pertsona hartzaileengandik jasotako informazioa abiapuntu izanik, eta jenero-ikuspegia txertatuta.
• Jardun soziokulturaleko proiektuak sustatzeko eta hedatzeko espazioak, estrategiak eta materialak diseinatzea, komunikazioaren arloko aurrerapen teknologikoen aurrerapenak aplikatuta.
• Animazio soziokulturaleko eta turistikoko sailak, programak eta jarduerak antolatzea, dokumentazioa eta baliabideak kudeatuta, baita esleitutako aurrekontuaren finantzaketa eta kontrola ere.
• Jardun soziokulturaleko proiektuetako monitore-taldeak sortzea, dinamizatzea eta gainbegiratzea, eta jardueren arabera antolatzea.
• Jarduera ludikoak, kulturalak eta fisiko-olgetakoak diseinatzea, ezartzea eta ebaluatzea, eta, horretarako, estrategia metodologikoak hautatzea, baliabideak antolatzea eta jarduera horiek garatzeko tresneria eta baliabide teknikoak maneiatzea.
• Gazte-informazioko zerbitzuak antolatzea eta kudeatzea, eta populazio-sektore horretako pertsonen beharrei eta eskariei erantzungo dieten orientazio, informazio eta dinamizazioko jarduerak egitea.
• Gazteriari zuzendutako gizarte- eta hezkuntza-jarduerak diseinatzea, ezartzea eta ebaluatzea, aukera-berdintasuna erraztuz eta hezkuntza ez-formalaren printzipioak aplikatuz.
• Taldeak dinamizatzea, betiere parte-hartzea sustatzeko eta dinamizatzeko teknikak aplikatuta, gatazkak kudeatuta eta errespetua eta elkartasuna sustatuta.
• Ezbeharretan eta larrialdietan, lehen laguntzaren arloan ezarritako protokoloak aplikatzea.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.


Irteerak

  Irtenbide laboralak

  • Haurrentzako eta gazteentzako hezkuntza-aisialdiko koordinatzailea eta zuzendaria.
  • Kanpalekuen, gazte-aterpeen, kolonia-etxeen, abeletxe-eskolen, gaztelekuetako gelen eta natura-eskolen koordinatzailea eta zuzendaria.
  • Gizarte- eta kultura-animatzailea.
  • Gizarte-dinamizatzailea.
  • Elkarte-sektorerako aholkularia.
  • Gizarte-teknikaria.
  • Kultura-zerbitzuetako teknikaria.
  • Gazteentzako informatzailea.
  • Hoteleko animatzailea.
  • Ikuskizunetako eta gau-jaietako animatzailea.
  • Turismo-konplexuetako aire zabaleko olgeta-jardueren animatzailea.
  • Turismo-animazioko saileko burua.

   

  LAN-IRTENBIDEAK:

  Titulu hau lortzen duten pertsonek sektore hauetan egiten dute lan: gizartearentzako zerbitzuen sektorean (gizarte-garapena eta gazte-informazioa), kultura-zerbitzuen sektorean (irakurketa eta informazioa, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak, eta askotariko kultura-baliabideak eta -produktuak), zerbitzu turistikoen sektorean, eta aisialdiko eta denbora libreko sektorean (olgeta- eta kirol-jarduerak, ingurumen-jarduerak eta aisialdiko jarduerak).

   

  Beste ikasketak

  • Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
  • Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
  • Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

   

  Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

  • Haurrentzako eta gazteentzako hezkuntza-aisialdiko jarduerak zuzentzea eta koordinatzea.

   

   

   Formazio plana

   Modulua (ikasgaia)gutxigorabeherako orduak
   Aisialdiko eta denbora libreko jarduerak  132
   Animazio turistikoa 140
   Kultura-animazioa eta -kudeaketa 200
   Animazio soziokulturalaren testuingurua   132
   Gizarte-garapena 132
   Talde-dinamizazioa 132
   Enpresa eta ekimen sortzailea 60
   Lantokiko prestakuntza 360
   Laneko prestakuntza eta orientabidea 99
   Gazteentzako informazioa 100
   Ingelesa 165
   Gizarte- eta hezkuntza-arloko esku-hartzea gazteekin    100
   Gizartean parte hartzeko metodologia 132
   Lehen laguntzak 66
   Animazio soziokulturaleko eta turistikoko proiektua 50

   Ikastetxeak

   MailaEreduaEskaintzaGehigarria
   CIFP Gizarte Berrikuntzako LHIIGoi mailakoaD ereduaEgunez