Makineriako elektromekanika

FamiliaGarraioa eta ibilgailuen mantenimendua
MailaErdi mailakoa
Duracion2000 ordu

Betebeharrak

Zuzeneko sarrera

• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua edo ikasketa-maila handiagoko titulua edukitzea.
• Teknikari edo teknikari laguntzaile titulua edukitzea, edo ondorio akademikoetarako baliokidea den besteren bat.
• Batxilergo Bateratu Balioaniztunaren (BBB) bigarren kurtsoa gainditu izana. 


Azterketa bidezko sarrera (aurreko baldintzaren bat betetzen ez dutenentzat)

• Erdi-mailako heziketa-zikloetarako sarbide-proba gainditu izana (proba egiten den urtean hamazazpi urte, gutxienez, beteta eduki beharko da).

  

Lortutako gaitasunak

• Konponketa-prozesuak hautatzea, eskuliburuetan eta katalogoetan jasotako informazio teknikoa interpretatu ondoren.
• Makineriaren sistema mekanikoetan, hidraulikoetan, pneumatikoetan eta elektriko-elektronikoetan matxurak aurkitzea, bidezko tresnak eta diagnostiko-tresneria erabilita.
• Motor termikoa eta horren sistema osagarriak konpontzea, fabrikatzaileek ezarritako konponketa-teknikak erabilita.
• Makineriaren sistema elektriko-elektronikoetako multzoak, azpimultzoak eta elementuak konpontzea, fabrikatzaileek ezarritako konponketa-teknikak erabilita.
• Esekidura- eta gidatze-sistemen elementuak ordezkatu eta doitzea.
• Indarra transmititzeko eta eteteko sistemak konpontzea, fabrikatzaileek ezarritako konponketa-teknikak aplikatuta.
• Lotura finko bidez muntatutako tresneriaren eta lanabesen parte diren elementuak ordeztea eta doitzea.
• Makineriako lanabesak eta tresneria prestatzea, fabrikatzaileek agindutako konponketa-teknikak  aplikatuta.
• Tresneria berriak bezeroen eskarien arabera muntatzea, zehaztapen teknikoak eta ezarritako araudia beteta.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.


Irteerak

Irtenbide laboralak

• Nekazaritzako makineriaren elektromekanikaria.
• Erauzpen-industrietako makinen elektromekanikaria.
• Eraikuntzako eta obra zibileko makinen elektromekanikaria.
• Diesel injekzio-tresneriaren elektromekanikari doitzailea.
• Nekazaritzako eta industriako makineriaren egiaztatzailea.
• Sistema pneumatikoen eta hidraulikoen konpontzailea.
• Transmisio- eta balazta-sistemen konpontzailea.
• Direkzio- eta esekidura-sistemen konpontzailea.
• Osagarrien instalatzailea.
• Ordezko piezen eta diagnosi-tresneriaren saltzailea/banatzailea.
LAN-IRTENBIDEAK:
Profesional honek ibilgailuak eraikitzeko eta mantentzeko sektorean dihardu, zehazki, nekazaritzako, erauzpen-industrietako, eraikuntzako eta obra zibileko makineriaren azpisektoreetan.

Beste ikasketak

• Goi-mailako heziketa-zikloetarako sarbide-proba egiteko prestaketarekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

 

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

• Ibilgailuetan instalatutako pertsonen erosotasunerako hozgarri fluordunak erabiltzen dituzten hozteko sistemak maneiatzea.

 

 

Formazio plana

Modulua (ikasgaia)gutxigorabeherako orduak
Zirkuitu elektrikoak, elektronikoak eta erosotasunekoak   198
Enpresa eta ekimen sortzailea 63
Tresneria eta lanabesak 168
Lantokiko prestakuntza 380
Laneko prestakuntza eta orientabidea 105
Ingeles teknikoa 33
Oinarrizko mekanizazioa 66
Motorrak 198
Diesel motorraren sistema osagarriak 126
Tresneriari eta lanabesei eragiteko sistemak 168
Karga- eta abio-sistemak 198
Indar- eta gelditze-sistemak 132
Esekidura- eta gidatze-sistemak 165

Zuzeneko sarrera

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Graduatu Titulua (DBH). Irakaskuntza Ertainen Erreformako Lehen Zikloko 2. ikasturtea gainditua. Balioanitzeko Batxilergo Bateratuko (BBB) 2. ikasturtea gainditua. Teknikari Laguntzailearen Titulua edo akademiako baliokidea. 1963ko Planeko 3. ikasturtea edo Arte Aplikatu eta Arte Lanbideetako amankomuneko 2. ikasturtea gainditua.


Azterketa bidezko sarrera

Ziklo guztiek azterketa bera. Urte amaieran 18 urte beteta izatea edo lanbidean urte bateko esperientzia egiaztatzea, edo Gizarte Garantiako Programa bat gainditurik izatea.

Ikastetxeak

MailaEreduaEskaintzaGehigarria
CIFP Meka LHIIErdi mailakoaD ereduaEgunez