Hemen zaude: Hasiera Hezkuntza Eskaintza Prestakuntza Arautua Hezkuntza Zikloak Eraikuntza eta obra zibilak Eraikuntza-proiektuak

Eraikuntza-proiektuak

FamiliaEraikuntza eta obra zibilak
MailaGoi mailakoa
Duracion2000 ordu

Betebeharrak

Zuzeneko sarrera

• Batxilergoko titulua edukitzea.
• Batxilergo esperimentaleko edozein modalitateko bigarren kurtsoa gainditu izana.
• Goi-mailako teknikari edo teknikari espezialista titulua edukitzea, edo ondorio akademikoetarako baliokidea den besteren bat.
• Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) gainditu izana.
• Edozein unibertsitate-titulazio edukitzea edo horren baliokidea. 


Azterketa bidezko sarrera (aurreko baldintzaren bat betetzen ez dutenentzat)

• Goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana (proba egiten den urtean 19 urte, gutxienez, beteta eduki beharko da, edo 18 urte teknikari titulua dutenen kasuan).

  

Lortutako gaitasunak

Eraikuntza-proiektuen dokumentazio teknikoa prestatzea, obra-zuinketak egitea eta dokumentuen kontrola kudeatzea, indarrean dagoen araudia, eta kalitatearen, segurtasunaren eta ingurumenaren arloan ezarritako baldintzak errespetatuz.

• Eraikuntza-proiektuei buruzko idatzizko dokumentazioa idazten esku hartzeko, memoriak, baldintzen agiriak, neurketak, aurrekontuak eta eskatutako gainerako azterlanak eginez, eta informatika-aplikazioak erabilita.
• Eraikuntza-proiektuen dokumentazio grafikoa prestatzeko, haiek zehazteko beharrezko planoak irudikatuz, eta ordenagailuz lagundutako diseinuko informatika-aplikazioak erabilita.
• Arduradun fakultatiboaren jarraibideak betez, eraikinetako iturgintza, saneamendu, girotze, aireztapen, elektrizitate eta telekomunikazioetako instalazioak, eta instalazio bereziak aurredimentsionatzeko eta, hala badagokio, dimentsionatzeko, ezarritako kalkulu-prozedurak aplikatuta eta emaitzak interpretatuta.
• Eraikuntza-egituren osagaiak aurredimentsionatzeko eta, hala badagokio, horiek zehazten laguntzeko, arduradun fakultatiboaren jarraibideak betez informatika-aplikazioak erabilita.
• 2D-ko eta 3D-ko ereduak, planoak eta aurkezpenak egiteko, eraikuntza-proiektuak errazago bistaratu eta ulertzera begira.
• Eraikuntzako proiektuen eta obren dokumentazioa kudeatzeko, eta ezarritako irizpideen arabera kopiatu eta antolatzeko.
• Proiektuak eta obrak balioesteko, eta kapituluei, kontu-sailei eta/edo jasotako eskaintzei buruzko informazioaren arabera aurrekontuak egiteko.
• Planak/programak egiteko, etekinei buruzko oinarrizko kalkuluak eginda, eta, hala, eraikuntza-obren proiektua idazteko fasea, kontratazio-prozesua eta gauzatze-fasea kontrolatzeko.
• Obra-ziurtagiriak prestatzeko, balioetsitako erlazioak onartutako neurketetara egokituta, eta haiek igorri eta fakturatzeko.
• Proiektuan edo eginda dauden eraikinen kalifikazio energetikoan esku hartzeko, ziurtapen-prozesuan lagunduz, eta helburu horrekin homologatutako tresna eta programa informatikoak erabiliz.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.


Irteerak

Irtenbide laboralak

Profesional honek soldatako langile edo langile autonomo gisa dihardu, arkitektura- eta ingeniaritza-estudioetan, delineaziokoetan, aholkularitza-enpresetan, higiezinen enpresa sustatzaileetan, eraikuntza-enpresetan eta administrazio publikoetan. Bere jarduera araututa dago.

 

LAN-IRTENBIDEAK:

• Eraikuntzako delineatzaile proiektugilea.
• Eraikuntzako delineatzailea.
• Instalazioetako delineatzailea.
• Eraikuntzako maketagilea.
• Bulego teknikoko buruaren laguntzailea.
• Planifikatzailearen laguntzailea.
• Kostu-kontroleko teknikariaren laguntzailea.
• Dokumentu-kontroleko teknikaria.
• Zuinketetako espezialista.
• Eraikinetarako ziurtapen energetikorako prozesuetako laguntzailea.
• Eraikinen energia-eraginkortasuneko teknikaria

 

Beste ikasketak

• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

 

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

 

Formazio plana

 

Modulua (ikasgaia)gutxigorabeherako ord   uak
Bizitegiz bestelako eraikuntza-proiektuen garapena

120

Bizitegi-eraikuntzako proiektuen garapena

180

Eraikinen diseinua eta eraikuntza

165

Energia-eraginkortasuna eraikuntzan

66

Enpresa eta ekimen sortzailea

60

Eraikuntza-egiturak

99

Lantokiko prestakuntza

360

Laneko prestakuntza eta orientabidea

99

ingeles teknikoa

40

Eraikuntza-instalazioak

132

Eraikuntzako neurketak eta balioespenak

99

Eraikuntzako plangintza 

80 

Etxegintza-proiektua 

50 

Eraikuntza-zuinketak 

120 

Eraikuntza-irudikapenak 

330 

 

Ikastetxeak

MailaEreduaEskaintzaGehigarria
CIFP Easo Politeknikoa LHIIGoi mailakoaA-B-D ereduaEgunez