Hemen zaude: Hasiera Hezkuntza Eskaintza Prestakuntza Arautua Hezkuntza Zikloak Elektrizitatea eta elektronika Mantentze-Lan Elektronikoa

Mantentze-Lan Elektronikoa

FamiliaElektrizitatea eta elektronika
MailaGoi mailakoa
Duracion2000 ordu

Betebeharrak

Zuzeneko sarrera

• Batxilergoko titulua edukitzea.
• Batxilergo esperimentaleko edozein modalitateko bigarren kurtsoa gainditu izana.
• Goi-mailako teknikari edo teknikari espezialista titulua edukitzea, edo ondorio akademikoetarako baliokidea den besteren bat.
• Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) gainditu izana.
• Edozein unibertsitate-titulazio edukitzea edo horren baliokidea. 


Azterketa bidezko sarrera (aurreko baldintzaren bat betetzen ez dutenentzat)

• Goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana (proba egiten den urtean 19 urte, gutxienez, beteta eduki beharko da, edo 18 urte teknikari titulua dutenen kasuan).

  

Lortutako gaitasunak

• Zirkuitu elektronikoak konfiguratzea, blokeko egitura ezagututa.
• Zirkuitu elektroniko analogikoen eta digitalen parametroak kalkulatzea, sarrera/irteerako etapen balioak identifikatuta, baita seinalearen egokitzapenekoak eta tratamendukoak ere.
• Zirkuitu analogiko mikroprogramagarrien eta elektronika digitaleko zirkuitu mikroprogramagarrien funtzionamendua egiaztatzea, neurtzeko tresneria eta analisi eta konfigurazioko software-sistemak erabilita.
• Mantentze-aurrekontua lantzea, alderdi teknikoak eta ekonomikoak erkatuta, irtenbiderik onena eskaintzeko.
• Mantentze zuzentzailerako esku-hartzeak zerbitzu-mailaren arabera antolatzea eta kudeatzea, giza baliabideak eta baliabide materialak optimizatuta.
• Materialen eta tresneriaren hornidura eta biltegiratzea kudeatzea, logistika zehaztuta eta izakinak kontrolatuta.
• Mantentze-lanak egitea, tresneriaren eta sistemen dokumentazio teknikoa eta baldintzak kontuan izanik.
• Tresnerian eta sistemetan disfuntzioak edo matxurak diagnostikatzea, hautemandako sintomak, erabiltzaileak emandako informazioa, informazio teknikoa eta instalazioaren historiala abiapuntu izanik.
• Mantentze prebentibo, zuzentzaile eta prediktiboko prozesuak gainbegiratzea eta/edo gauzatzea, denborak eta emaitzen kalitatea kontrolatuta.
• Tresneria eta sistema elektronikoak zerbitzuan jartzea, eta, horretarako, haren funtzionamendua onarpen-parametro teknikoen barruan dagoela ziurtatzea eta kalitate- eta segurtasun-baldintzak ziurtatzea.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Irteerak

Irtenbide laboralak

  • Irrati- eta telebista-sistemetako tresneria eta ikus-entzunezko produkzio-sistemetako tresneria gainbegiratzeko eta egiaztatzeko teknikaria.
  • Irrati- eta telebista-sistemak eta ikus-entzunezko eta irrati-difusioko produkzio-sistemak konpontzeko eta mantentzeko teknikaria.
  • Irrati-difusioko sistemetako tresneria gainbegiratzeko eta egiaztatzeko teknikaria.
  • Sistema domotikoetako, sistema immotikoetako eta segurtasun elektronikoko sistemetako tresneria gainbegiratzeko eta egiaztatzeko teknikaria.
  • Sistema domotikoak, sistema immotikoak eta segurtasun elektronikoko sistemak konpontzeko eta mantentzeko teknikaria.
  • Sare lokaletako eta sistema telematikoetako tresneria gainbegiratzeko eta egiaztatzeko teknikaria.
  • Sare lokaletako eta sistema telematikoetako tresneria konpontzeko eta mantentzeko teknikaria.
  • Irrati-lotuneetako sistemak gainbegiratzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
  • Audio- eta bideo-tresneria profesionala eta industria-tresneria konpontzeko eta mantentzeko teknikaria.

   

  LAN-IRTENBIDEAK:

  Profesional honek telekomunikazio-tresneria eta -sistemak, sistema mikroprozesatuak, banda zabaleko sareak, telematika, irrati-komunikazioak eta audio- eta bideo-tresneria industriala eta profesionala mantentzera eta konpontzera zuzentzen diren zerbitzu-sektoreko enpresa pribatuetan zein publikoetan egiten du lan, norberaren kontura edo besteren kontura.

   

  Beste ikasketak

  • Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
  • Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
  • Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

   

  Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

  • Telekomunikazio-tresneria eta -sistemak instalatzea eta mantentzea.

   

  Formazio plana

  Modulua (ikasgaia)gutxigorabeherako orduak
  Zirkuitu elektroniko analogikoak   231
  Enpresa eta ekimen sortzailea 60
  Tresneria mikroprogramagarria 264
  Lantokiko prestakuntza 360
  Laneko prestakuntza eta orientabidea    99
  Mantentze-lan elektronikoen azpiegiturak eta garapena    60
  Ingeles teknikoa 40
  Audio-tresneriaren mantentze-lanak 60
  Elektronika industrialeko tresneriaren mantentze-lanak 198
  Irrati-komunikazioko tresneriaren mantentze-lanak 120
  Bideo-tresneriaren mantentze-lanak 60
  Ahots-eta datu-tresneriaren mantentze-lanak 198
  Mantentze-lan elektronikoen proiektua 50
  Tresneria elektronikoa muntatzeko eta mantentzeko teknikak eta prozesuak 200

  Ikastetxeak

  MailaEreduaEskaintzaGehigarria
  CIFP Bidasoa LHIIGoi mailakoaA-B-D ereduaEgunez
  CIFP Armeria Eskola LHIIGoi mailakoaA-D ereduaEgunez
  CIFP Don Bosco LHIIGoi mailakoaA-D ereduaEgunezEskaintza partziala+Eleanitza+Ethazi